Sluisupdate

09 mei 2016

Foto: Hans Blomvliet 

Hoewel de aanleg van de nieuwe zeesluis nog moet beginnen, is het sluizencomplex al één grote bouwput. De op het oog meest ingrijpende verandering is het weghalen van het oostelijk deel van het Zuidersluiseiland en de oostelijke punt en westelijke landtong van het Middensluiseiland. 

Biesbosch

Aannemersconsortium OpenIJ, dat in opdracht van Rijkswaterstaat werkt aan de bouw van de grootste sluis ter wereld, voert hiervoor 4.500.000 kubieke meter grond af, vergelijkbaar met de inhoud van zesduizend zwembaden. Bij de oostelijke landtong van het Middensluiseiland komt straks het binnenhoofd. Daar wordt volgend jaar de deur van de nieuwe sluis ingeschoven.

Het zand dat vanuit het Zuidersluiseiland wordt opgebaggerd, gaat via een leiding naar een tijdelijk depot aan de buitenkant van de sluis, in het Noorderbuitentoeleidingskanaal. De sleephopperzuiger Biesbosch ’slurpt’ het zand op en vervoert dit naar een tijdelijk zandwingebied op zee.

Het leegmaken van het Middensluiseiland, ook wel bekend als Sluiseiland, vordert gestaag. Terwijl kabels en leidingen in de grond worden verwijderd of omgelegd, is ook een begin gemaakt met het slopen van gebouwen, zoals het Sluisleidingscentrum (SLC) van waaruit de Noordersluis werd bediend. Ook de stormbolders worden weggehaald. Het (beton-)puin van de gesloopte gebouwen gaat naar een breekinstallatie en doet daarna dienst als funderingsmateriaal voor tijdelijke wegen en bouwwegen rondom de nieuwe sluis.

Doelwit
Al enkele maanden zoeken medewerkers naar explosieven in de grond bij het Zuidersluiseiland en omgeving. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het sluizencomplex en de omgeving regelmatig doelwit geweest van bombardementen. Zelf stonden op de sluizen op diverse plekken ook afweerstellingen opgesteld en op de westelijke landtong van het Middensluiseiland is zelfs een lege bunker gevonden. Het bouwwerk heeft geen archeologische waarde en wordt verwijderd.