Start pilot met GoodFuels biobrandstof voor eigen vaartuigen

17 september 2016

Bron: Havenbedrijf Amsterdam NV

Havenbedrijf Amsterdam is samen met GoodFuels Marine een pilot gestart voor het gebruik van duurzame biobrandstof voor haar eigen vloot. Bij succes zal de hele vloot van het havenbedrijf op deze brandstof gaan varen. Dit zou dan een reductie van 14% op onze eigen CO2 voetafdruk opleveren.

Met dit initiatief zet het havenbedrijf zich in voor een verlaging van haar CO2 voetafdruk. Deze wordt voor circa 50% bepaald door het dieselverbruik van de patrouillevaartuigen. Hiermee neemt ze haar verantwoordelijkheid door het goede voorbeeld te geven door schone scheepvaart te stimuleren. Biobrandstoffen zijn brandstoffen die niet afkomstig zijn van fossiele bronnen zoals olie en gas. Deze brandstoffen worden bij GoodFuels alleen gemaakt van duurzame afvalstromen. Deze pilot draagt bij aan de verduurzaming van de Amsterdamse haven. Andere initiatieven op dit gebied zijn uitbreiding van het aantal walstroompunten en LNG bunkerfaciliteiten, investeringen in zonne- en windenergie en werkt Havenbedrijf Amsterdam actief aan een verlaging van overlast door de plaatsing van geurdetectoren (eNose) en de isolatie van woningen.

Goodfuels
GoodFuels ontwikkelt, levert en promoot echt duurzame biobrandstoffen voor scheepvaart, zwaar wegtransport, spoorvervoer en industriële machines op weg naar een veel schonere en klimaat neutrale wereld. De brandstoffen van GoodFuels zijn direct inzetbaar als vervanger voor fossiele brandstoffen zonder aanpassingen aan motoren (“drop-in”) en reduceren de CO2-footprint tot 85%-90% (well-to-wheel).Alle brandstoffen van GoodFuels zijn uiterst duurzaam en voldoen aan de hoogste duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB). Daarnaast heeft GoodFuels een onafhankelijke duurzaamheidsboard met daarin leidende NGO’s en academici die GoodFuels adviseert om de beste grondstof keuzes te maken- op korte en lange termijn.