Sterk staaltje in IJmuiden

21 maart 2013

 

Tata Steel zet fors in op innovatie. Niet alleen ontwikkelt het bedrijf in IJmuiden nieuwe staalsoorten en andere producten, ook het productieproces zelf wordt steeds verder verbeterd. Daarmee zorgt Tata Steel voor een flinke toegevoegde waarde, zowel in de regio als ver daarbuiten. 

Wie in het Noordzeekanaalgebied het grootste bedrijf zoekt, is snel klaar. Het is de industriële vestiging van Tata Steel aan de monding van het Noordzeekanaal. Van de 11.000 werknemers van Tata Steel Nederland werken er 9.000 in IJmuiden. Hoewel harde cijfers ontbreken schatten deskundigen dat het staalbedrijf in IJmuiden nog eens goed is voor 5.000 á 10.000 regionale banen die rechtstreeks afhankelijk zijn van orders van het staalbedrijf. Met zo’n 750 hectare is Tata Steel het grootste aaneengesloten industriële complex van Nederland. De toegevoegde waarde bedraagt naar schatting zo’n 1,5 tot 2 miljard euro. “Als Tata Steel IJmuiden niest, dan is de regio verkouden,” luidt een veelgehoorde uitspraak.

Tata Steel in IJmuiden zorgt natuurlijk ook voor een drukke logistiek. Jaarlijks leveren grote bulk carriers rond de 4,5 miljoen ton kolen en 9 miljoen ton ertsen af bij de drie kades. Deze grondstoffen gebruikt het bedrijf voor de jaarlijkse productie van ruim zeven miljoen ton staal van hoge kwaliteit. De bedoeling is de productie in 2015 op te voeren tot 7,7 miljoen ton.

Klanten in vele sectoren

Van de jaarlijkse productie vervoert het staalbedrijf in IJmuiden ongeveer 2,5 miljoen ton naar klanten over zee. De binnenvaart zorgt voor de afvoer van 1,5 miljoen ton. De rest gaat per vrachtwagen en spoorwagon naar de afnemers. Deze klanten zitten in vele sectoren, waaronder de bouw en de automobiel- en verpakkingsindustrie. We vinden het staal uit IJmuiden ook terug in batterijen, buizen, industriële installaties, koelkasten en fornuizen.

Zoals aangegeven wil Tata Steel de productie in IJmuiden de komende twee jaar met zo’n tien procent opvoeren. Om de concurrentie voor te blijven, is innovatie dan ook een onmisbaar aspect van de totale bedrijfsvoering. Tata Steel beschikt in Nederland, India en Groot-Brittannië over vijf centra voor onderzoek en ontwikkeling. Er werken zo’n negenhonderd mensen in de R&D-sector, bij Tata Steel in IJmuiden zijn ongeveer vierhonderd onderzoekers werkzaam.

Het wekt dan ook geen verbazing dat Tata Steel enthousiast deelneemt aan het zogeheten Topsectorenbeleid van de overheid. Dit project is in 2011 van start gegaan om negen sectoren van de Nederlandse economie een betere concurrentiepositie te geven op de wereldmarkt. Tata Steel is betrokken bij de topsector High Tech Systemen en Materialen. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met het Materials Innovation Institute (M2i) in Delft.

Hogesterktestaal

Een voorbeeld van materiaalonderzoek is DP800 Hyperform GI. Dit is een goed vervormbaar hogesterktestaal voor de auto-industrie. Een van de jongste loten aan deze stam is de bouw van een installatie voor onderzoek en ontwikkeling van dit ultrasterke staal die Tata Steel begin februari in gebruik heeft genomen. Het betreft een geavanceerde heet-persinstallatie van 2,3 miljoen euro. Autofabrikanten en hun toeleveranciers gebruiken het heet persen van staal in toenemende mate om complexe carrosserieonderdelen te produceren. Deze componenten moeten hoge krachten kunnen weerstaan.

Bij heet persen worden stalen platen in ovens verhit tot boven de 900 graden Celsius. Vervolgens worden de platen in de gewenste vorm geperst in watergekoelde matrijzen. Door de stalen platen op deze manier te verhitten, zijn ze gemakkelijker te vormen. Door snelle afkoeling krijgt het staal extreem sterke eigenschappen.

Tata Steel heeft de installatie samen met grote Europese autofabrikanten gebouwd, aangezien deze fabrikanten inzicht hebben in de eisen voor toekomstige automodellen. Met de nieuwe installatie kan de staalgigant in de IJmond deze klanten ondersteunen bij het integreren van nieuwe ultrahogesterkte stalen in automodellen voor de komende jaren. De nieuwe productielijn voor het heet persen van stalen plaat tot auto-onderdelen is wereldwijd de meest geavanceerde. “Dankzij deze installatie kunnen we nog nauwer samenwerken met de autofabrikanten,” zegt Henrik Adam, chief commercial officer van Tata Steel in Europa. “Bijvoorbeeld door hen te helpen deze staalsoorten in hun nieuwe modellen toe te passen.”

Energiebesparing en schone kolen

Tata Steel houdt zich niet alleen bezig met nieuwe producten. Ook is het staalbedrijf voortdurend bezig met het verbeteren van de productieprocessen. Een belangrijk aspect is de vermindering van het energieverbruik. Tata Steel heeft een programma waarin het bedrijf vrijwel elk proces onder de loep neemt om te zien of zo’n energiebesparing mogelijk is.

Daarnaast is er ‘clean coal for green steel’. Dit project houdt in dat het staalbedrijf methoden ontwikkelt om mineralen uit steenkool te verwijderen. Hierdoor kan Tata Steel meer kolensoorten gebruiken in zijn hoogovens, waardoor de industriegigant uit een breder pallet aanbieders kan kiezen. Dat betekent weer dat de kosten voor kolen kunnen dalen.

Het meest tot de verbeelding sprekende innovatieproject betreft het hart van het bedrijf. In samenwerking met andere Europese staalproducenten, de mijnbouwbedrijven Rio Tinto en LKAB en diverse onderzoeksinstanties, is Tata Steel betrokken bij ULCOS. “Dit is de afkorting voor Ultra-Low CO2 Steelmaking,” zegt Koen Meijer. Hij is projectleider voor de bijdrage van Tata Steel aan ULCOS. "De bedoeling is om het energieverbruik en de CO2-uitstoot bij het maken van ruwijzer met twintig procent te verminderen. Dat zou de kosten en milieubelasting van de staalproductie enorm kunnen verlagen.”

Rechtstreeks in de oven

In het ULCOS-project ontwikkelen de deelnemende partijen diverse technologieën, waarvan HIsarna er een is. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden staat een installatie voor grootschalige proeven.

Om in een hoogoven ruwijzer te kunnen maken, moeten ijzererts en kolen worden voorbewerkt tot sinter (brokken ijzererts), pellets (bolletjes ijzererts) en kooks. Dat gebeurt in aparte sinter-, pellets- en kooksfabrieken. Het revolutionaire karakter van de HIsarna-technologie is dat ijzererts en kolen zonder voorbewerking rechtstreeks in de nieuwe oven zijn in te brengen.

In december 2012 is een tweede serie tests succesvol afgerond. Dit opent volgens Tata Steel de weg naar de bouw van een grotere installatie. Als het ontwikkelingstraject goed blijft verlopen, is er tussen 2025 en 2030 aan de bouw van een industriële installatie te beginnen.

Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat HIsarna niet alleen is bestemd voor Tata Steel. Ook andere Europese staalproducenten kunnen gebruikmaken van deze technologie. De vooraanstaande rol van Tata Steel laat echter goed zien dat het gaat om een toonaangevend bedrijf dat ook in de toekomst voorop wil lopen met staalproductie.

 

Contactgegevens
Tata Steel
Wenckebachstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord
branches: Industrie and trade in the port area
fax:+ 31 251 470 000
tel: + 31 251 499 111

meer informatie