Testhaven voor varende en duikende drones geopend

06 april 2017

 

Varende en duikende drones zijn sinds kort te testen in de Amsterdamse haven in een waterperceel van vijf meter diep en met een oppervlakte van 4.500 m2. Tussen de tankers en de bulkschepen heeft Havenbedrijf Amsterdam een testzone gecreëerd in de Moezelhaven. Direct achter de innovatiehub Prodock kunnen drone-bouwers en -operators hun innovaties testen en demonstreren aan geïnteresseerde bedrijven. Heel realistisch en daardoor betrouwbaar.

Zowel de vliegende als de varende drones dragen bij aan een veilige, slimme, snelle en schone haven. Vliegende drones worden door bedrijven ingezet bij inspecties van een ruim van een schip of de binnenzijde van een opslagtank. Varende en duikende drones kunnen bij inspecties op of onder de waterlijn aan kades, steigers, schepen en boeien een rol spelen. Met de opening van deze testfaciliteit wil Havenbedrijf Amsterdam innovaties op dit gebied aanjagen en droneinnovators en bedrijven die geïnteresseerd zijn in toepassing van drones, bij elkaar brengen.