Toegevoegde waarde

21 december 2012

 

Dat de Amsterdamse havenregio per ton aangevoerde lading een - ten opzichte van andere havens - hoge toegevoegde waarde levert, is voor een groot deel te danken aan het substantiële foodcluster in de regio.

Alom bekend is de positie van Amsterdam als grootste cacaohaven in de wereld. De cacao wordt hier niet alleen opgeslagen, maar ook verwerkt tot halffabricaten door bedrijven als ADM en Cargill. Dat geldt eveneens voor vele andere producten die bijvoorbeeld bij IGMA aangevoerd worden voor verdere bewerking door de Cargill-fabrieken.
Het is niet voor niets dat Zaanstad bekend wil staan als de Food Valley van Nederland. Hierbij wordt gestreefd naar een vruchtbare samenwerking tussen bedrijfsleven, opleidingsinstituten en wetenschap.

Ook IJmuiden speelt wat voedingsmiddelen betreft een niet onbelangrijke rol. De vis wordt niet alleen aangevoerd, maar ook geveild en verpakt, terwijl er op grote schaal visverwerking plaatsvindt door bedrijven als Parlevliet.

Reden genoeg om dit nummer van Havens Amsterdam het thema Food te geven - omdat het foodcluster een voorbeeld is van waar samenwerking toe kan leiden.

Dit nummer is ook het laatste van dit jaar. Het is mooi te kunnen constateren dat na drie kwartalen de overslag in de regio met twee procent is gestegen. In deze tijd van stagnerende economische activiteiten zowaar geen slechte prestatie. Met het besluit tot de verzelfstandiging van Haven Amsterdam, dat eind november door de Amsterdamse Gemeenteraad genomen werd, betekent dit een goede uitgangspositie voor de komende jaren. Ik ben er van overtuigd dat ook de verzelfstandiging van het havenbedrijf een toegevoegde waarde voor de havens op zal leveren.

Auteur: Michiel Wijsmuller, Voorzitter Amports