Toekomst Noordzeekanaal op het ontbijtbordje

19 oktober 2012Het jaar 2040 lijkt nog ver weg, maar juist nu ontwerpen het Rijk, de provincie Noord-Holland en de vijf gemeenten aan het Noordzeekanaal de Visie Noordzeekanaalgebied. Dit moet leiden tot een nieuwe integrale ruimtelijk-economische visie voor de komende dertig jaar.


Via een aantal informatieve ontbijtbijeenkomsten, waarvan de eerste plaatsvond op dinsdag 10 juli, wil ORAM haar leden informeren en activeren om mee te denken en te praten. Zoals woningbouwplannen nabij havengebieden en de verstrekkende rol van geluid.

Auteur: Rob Schoemaker

Belangen, belangen, belangen. Woningbouw? Uitbreiding havencapaciteit? Meer groen? Aanvullende infrastructuur?|

Aan alle kanten wordt er door belangenorganisaties geduwd en getrokken aan de provincie Noord-Holland, het Rijk en de vijf gemeenten langs het Noordzeekanaal (Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Zaanstad en Amsterdam). Samen gaan deze overheden een nieuwe, integrale ruimtelijk-economische visie neerzetten over de toekomstige contouren van het Noordzeekanaalgebied in 2040 die onder andere moet worden vertaald in structuurvisies en bestemmingsplannen.

Ruimtelijke puzzel
Eenvoudig zal dat niet zijn. Enerzijds ligt er bij de gemeenten een omvangrijke opgave om een groot aantal nieuwe woningen te bouwen, deels aan het populaire water, anderzijds leeft er bij havenbeheerders in het Noordzeekanaalgebied de ambitie om op termijn in de havens achter het sluizencomplex van IJmuiden 125 miljoen ton aan goederen over te slaan.

Anneke Been, programma-manager Masterplan Noordzeekanaalgebied bij de provincie Noord-Holland, lichtte tijdens het ondernemersontbijt in Sugar City (Halfweg) toe hoe de overheid deze ruimtelijke puzzel denkt op te lossen. Zij is ervan overtuigd dat dat in goed overleg gaat lukken.

Ruimtelijke puzzel is inderdaad het juiste woord. Het is niet zo dat in de planvorming naar believen een plukje woningen hier en een overslagbedrijf daar kan worden uitgeruild. Of er op een bepaalde plek nieuwe of uitbreiding van bestaande industrie of woningbouw kan komen of uitbreiden, bepaalt de milieuruimte voor een plek. Geluid is daarvan een belangrijke component is en ook een gecompliceerde kwestie, zo bleek uit de presentatie van Ton van Breemen van Haven Amsterdam.

Volgens de projectmanager infrastructuur en milieu is de speelruimte voor de (haven)industrie in de Amsterdamse havenregio, zoals die is vastgelegd in een Geluidszone, nu al krap.

Bestaande woningen
Aan de zuidzijde van Westpoort, naast de Haarlemmerweg, is er nog geluidsruimte voor kleine bedrijven en bedrijfsuitbreidingen maar aan de noordzijde van Westpoort - aan het Noordzeekanaal - ligt dat moeilijker vanwege de insnoering van de geluidszone door de woningen aan de noordoever. Met name in het midden, maar ook aan de noordzijde van Westpoort zijn de grote 24-uursbedrijven gevestigd. In deze gebieden zijn ook nog grote, lege kavels aan diepwater beschikbaar.

In het noordelijk deel van het havengebied moet een groot deel van de groeiambitie plaatsvinden. Om hierin te slagen is volgens Van Breemen samenwerking op alle fronten noodzakelijk om die Geluidszone aan te passen. Dat kan volgens hem ook omdat de huidige zone is niet altijd recht doet aan de werkelijke geluidssituatie. Van Breemen verwacht wel dat uitvoering van deze aanpassing enkele jaren in beslag zal nemen.

Maximaal geluidsniveau
Het is dus zaak voor de Amsterdamse havenregio om extra geluidruimte te vinden. Dat is niet simpel omdat zo’n geluidszone tamelijk ingewikkeld in elkaar steekt. Let op, zegt Van Breemen, per bedrijf wordt de maximale representatieve geluidemissie voor een bedrijfsterrein vastgesteld, gebaseerd op de dertien lawaaiigste dagen per kalenderjaar. Dit wordt toegestaan voor het gehele jaar. Vervolgens worden de toegestane geluidsniveaus van alle bedrijven in het gebied opgeteld. Vervolgens kijkt en berekent de overheid, via controlepunten in het gebied en de gevels van bestaande woningen, of dat totaal binnen de norm valt.

Wisselende werktijden
Maar omdat bedrijven nu eenmaal niet elke dag (en nacht) hetzelfde geluid produceren - en dit ook niet gelijktijdig doen - is de dagelijkse praktijk een overschatting van de werkelijkheid. Daar zit, na een noodzakelijke wetswijziging, ruimte in door efficiënter rekening te houden met de wisselende werktijden van de terminals. Daarbij is het noodzakelijk om bijvoorbeeld de gevels van woningen te isoleren, om zo de toegestane geluidsbelasting te verruimen.

Pag .-28-Zaandam -juli -2012-LR

Het Noordzeekanaal ten hoogte van de Wim Thomassenhaven in Zaanstad, een van de vijf gemeenten die betrokken zijn bij de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Foto: Dick van den Berg

 

www.oram.nl
www.portofamsterdam.nl
www.noord-holland.nl