Trawlers gevoed door energie uit zee

02 juli 2015

 

Stroom uit zee dat gebruikt wordt voor het voeden van visserijschepen aan wal. Deze unieke combinatie is sinds deze maand mogelijk in de haven van IJmuiden. Op de Kotterkade - waar zogeheten trawlers van de rederijen Cornelis Vrolijk en Parlevliet & Van der Plas aanmeren - zijn voorzieningen voor walstroom aangelegd.
Dit betekent dat de schepen tijdens het verblijf aan de kade niet meer gebruik hoeven te maken van gasolie om alles aan boord draaiende te houden. "Hiermee neemt de uitstoot van schadelijke stoffen als zwaveldioxide, fijnstof, stikstofoxide en geluid sterk af", aldus Peter van de Meerakker.

Trawlers Gevoed Door Energie Uit ZeeDe directeur van Zeehaven IJmuiden N.V. is met de rederijen initiatiefnemer van het project. Het afgelopen jaar hebben zij ingenieursbureau Royal Haskoning opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie te doen. Van de Meerakker: "Voor kleinere schepen als kotters en sleepboten bestaan er in de havens van IJmuiden al walstroomvoorzieningen. Maar het was de vraag of ook de veel grotere visserijschepen op stroom waren aan te sluiten." 

Dat blijkt dus te kunnen, kwam uit het onderzoek naar voren. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd vanuit het Duurzaamheid- en Innovatiefonds Havenbedrijf Amsterdam en de Milieudialoog IJmond. De aannemers Ballast Nedam en Klaver Infratechniek hebben het project uitgevoerd. In februari is een begin gemaakt met het karwei. 

Op de kade staat een stenen onderkomen - een zogeheten traforuimte - waar de stroom binnenkomt van de netbeheerder Liander. Hiervandaan wordt de stroom getransporteerd naar zes aansluitputten direct langs de kade. Met behulp van kabels tussen de aansluitputten en het schip wordt de verbinding tot stand gebracht. Maximaal drie hektrawlers kunnen op die manier worden bediend.

"De reders betalen normaal voor de stroom. Maar dat is veel goedkoper dan gasolie." Voorwaarde is wel dat de schepen van Vrolijk en P&P enigszins moeten worden aangepast voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Tegelijk is ook de Kotterkade helemaal opgeknapt. "Dat was wel nodig. Twintig jaar geleden is die aangelegd en sindsdien zeer intensief gebruikt." Zo zijn kabels en leidingen verlegd en zijn er nieuwe drinkwaterputten gekomen. Ook is de kade voorzien van nieuwe, duurzame led-verlichting zodat het lossen van partijen vis ook ’s avonds door kan gaan. 

Duurzaamheid staat voorop bij dit project, stelt de havendirecteur. "Van tevoren hadden wij bepaald dat we gebruik zouden maken van groene, duurzame stroom. Bij de inschrijving van energieproducenten kwam ENECO als beste eruit. Het toeval wil dat ENECO ook ontwikkelaar en eigenaar is van de deels vanuit de haven van IJmuiden gebouwde windmolenparken Prinses Amaliapark en het te bouwen Luchterduinen."