Uitbreiding agribulk opslag in Amsterdamse haven

02 juli 2015

Bron: Havenbedrijf Amsterdam N.V.  

Deze maand is de vernieuwing van de kade aan de Coenhavenweg 9 gestart, de voormalige terminal van Amstel Veem, ten behoeve van de nieuwe huurder IGMA. De overeenkomst over de verkoop van deze terminal - bestaande uit een buitenterrein, loodsruimte en zeekade - aan Havenbedrijf Amsterdam is in april gesloten. Tegelijkertijd hebben IGMA, een dochter van Cargill BV en Havenbedrijf Amsterdam NV een huurovereenkomst getekend. 

Uitbreiding -IGMA-CargillIGMA gaat de kavel met een oppervlak van ruim 37.000 m2 aanwenden voor op- en overslag van agri-producten als soja en mais voor haar klanten. Deze producten worden aangevoerd bij IGMA door diverse grote verladers, met name vanuit Zuid-Amerika. 
Partijen beogen de terminal na de zomer operationeel te hebben. Koen Overtoom, operationeel directeur Havenbedrijf Amsterdam NV: “Dit is een mooie en strategisch zeer belangrijke transactie. Aankoop en directe verhuur van deze terminal geeft een impuls aan onze activiteiten en versterkt de positie van de haven van Amsterdam als internationale logistieke hub voor agri-producten.” 
Rob Hansen, directeur  Cargill BV: “Deze opslagterminal geeft onze klanten de mogelijkheid hun logistiek en distributie beter te managen, waarmee zij op hun beurt hun klanten beter van dienst kunnen zijn. Hiermee wordt de aantrekkingskracht van Amsterdam als agri-hub verder vergroot”.