Uitbreiding H. Blom & Zonen in de Amsterdamse haven

07 juli 2016

 

H. Blom & Zonen is in vergaande onderhandelingen met Havenbedrijf Amsterdam om een perceel aansluitend aan het bestaande terrein in gebruik te nemen. De uitbreiding is nodig voor het accommoderen van de verwachte groei, met name op het gebied van recycling en de in- en verkoop van ferro- en non-ferrometalen. 

Blom -&-ZnBlom, opgericht in 1912 (!), is een specialist in metaalrecycling, maar heeft zich sinds de jaren vijftig ook succesvol toegelegd op de verkoop en verhuur van vaten. Waren dat ooit houten vaten, tegenwoordig nemen stalen en kunststof vaten, maar ook IBC (Intermediate Bulk Containers)-containers die plaats in. Directeur Evert Blom laat weten dat ook voor deze tak van sport uitbreiding noodzakelijk is om de groeiende vraag op te vangen. 

Blom bedient niet alleen de voeding-, chemie-, farmaceutische- en afvalsector, maar ook particulieren.