Van alle markten thuis

21 maart 2013

 

Holland Repair and Services (HORS) staat 24 uur per dag klaar voor het repareren van scheeps- of fabrieksonderdelen. Momenteel werkt het bedrijf aan de Vlothaven aan een zuiveringsinstallatie voor het douche- en toiletafval van een olieplatform van Total.

Als jochie van twaalf hielp hij zijn vader al in de werkplaats. Inmiddels is Robert Deurholt zijn vader Rikus opgevolgd en is hij samen met zijn broer Leo Deurholt directeur van twee bedrijven in de Amsterdamse haven: Holland Repair and Services (HORS) en Holland Marine Services Amsterdam (HMSA).

Gezeten in zijn kantoor aan de Vlothaven, vlakbij de A10, geeft Deurholt tekst en uitleg: “Holland Repair is in 1969 opgericht door Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) in combinatie met HSM en ADM. Deze drie rederijen hadden een hub opgezet voor de reparatie van hun schepen. In 1982 heeft mijn vader Holland Repair gekocht. Ik ben in 1988 begonnen op de werkvloer om praktijkervaring op te doen, en in 1992 volgde ik mijn vader op. Onze grootste tak is de scheepsreparatie via HORS. Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig met een grote motorenrevisie en de reparatie van de uitlaatstukken van twee zandzuigers.”

Er werken achttien allround ijzerwerkers in vaste dienst bij beide bedrijven. Indien nodig kunnen de mannen 24 uur per dag bijspringen. Mocht er dus een schip met lading binnenlopen en een kraan of transportband blokkeert, dan is het probleem ter plekke te verhelpen.

De werkplaats ligt aan het water. We treffen er onder meer nieuwe onderdelen aan van motoren en uitlaatstukken van zandzuigers. Op het water bevindt zich het zelfgebouwde werkschip van HORS. Heeft een schip een nieuwe huidplaat nodig, dan vaart het werkschip langszij met las- en snijapparatuur. Daarnaast pleegt het bedrijf onderhoud aan fabrieken in de omgeving. Alle werkzaamheden hebben te maken met staal.

Ook waterzuiveringsinstallaties

“Om de daluren te vullen zijn we ons ook gaan richten op waterzuivering. Deze activiteit hebben we ondergebracht bij HMSA,” vertelt Deurholt. “De overstap naar waterzuiveringsinstallaties is een succes geworden. In het buitenland hebben we agenten voor de verkoop van zuiveringsinstallaties voor douche- en toiletwater, bestemd voor allerlei schepen; van slepers tot luxe cruiseschepen en megajachten. Maar we leveren ook aan baggermaatschappijen en olieplatforms. Onlangs hebben we onze grootste opdracht in financiële zin, binnengehaald voor een olieplatform van Total in Indonesië. De waterzuiveringsinstallatie voor vierhonderd personen bouwen we hier in Amsterdam en wordt vervolgens daar geïnstalleerd. Zeer recent hebben we een zuiveringsinstallatie voor een luxe jacht verscheept naar Nieuw Zeeland.”

Al doende heeft het bedrijf expertise voor uiteenlopende zuiveringsinstallaties opgebouwd. “Scheepswerven willen vaak één leverancier voor al hun installaties. Dus werden we min of meer gedwongen om ook de reiniging van bilgewater (mengsel van water en olie in de machinekamers, red.) te doen en systemen voor de productie van drinkwater te maken. Hierdoor hebben we nu een compleet pakket voor scheepswerven,” aldus Deurholt.

Rooskleurig

“Sinds de economische crisis van 2009 hadden ook wij te kampen met teruglopende omzetten in beide takken. Maar sinds eind september 2012 zien we een stijgende lijn. Achterstallig onderhoud bij onze klanten moet nu eenmaal een keer worden gedaan.”

HORS, met grote klanten als Cargill, IGMA, Eggerding en ICL, is groot geworden in de Amsterdamse havenregio. Andere belangrijke opdrachtgevers zijn Hanson, VCK Logistics, Vopak, Soetermeer en Fekkes, terwijl Perk IJzerhandel in Zaandam geldt als een belangrijke toeleverancier. Dan verbaast het niet als Deurholt met vertrouwen vooruit kijkt: “De orderportefeuille is gevuld tot eind 2013. Wij zien de toekomst rooskleurig tegemoet.”

Contactgegevens
Holland Repair & Services B.V.
Vlothavenweg 16 harbour nr. 2311
1013 BJ Amsterdam
branches: Ship repair, crane building and technical services
fax:+31 20 686 39 62
tel: +31 20 682 90 05

meer informatie