'Van zaadje tot karbonaadje'

21 december 2012Controlemaatschappij SGS bestrijkt de gehele voedselketen


In Zeehavens Amsterdam, de foodhaven, speelt SGS Agricultural Services een prominente rol. Binnen deze divisie van SGS én de agri-controlebranche fungeert de Amsterdamse vestiging van SGS als benchmark. “Het draait om vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen,” aldus Albert Wesenhagen, branch and agricultural manager Nederland van SGS.

Bij de zogeheten multicrusher van Cargill aan de Amerikahaven in de haven van Amsterdam wordt het Bulgaarse vrachtschip CNF Lions verlost van 15.415 ton zonnebloempitten. De grijper van de drijfkraan van IGMA stort met één greep acht ton pitten in de bovenbunker van de weegtoren.
De controleurs van SGS Agricultural Services staan er met hun neus bovenop. Vanuit de bovenbunker zakken de pitten via de elektronische weegschaal naar de onderbunker, waarna de pitten via een jacobsladder (een transportband die vroeger werd gebruikt om veen op te halen, red.) en een loopband in de opslagloods verdwijnen. Maar niet voordat de SGS-controleurs van elke vijfhonderd ton zogeheten ondermonsters hebben genomen en een eerste visuele inspectie hebben gedaan. De controleurs mengen deze monsters en vullen daarmee de monsterzakken die naar de SGS-vestiging in Amsterdam-Westpoort gaan voor inspectie en eventuele nadere analyse.

Smeerolie voor de handel
Maar liefst 70.000 medewerkers in 150 landen telt de Zwitserse internationale controlemaatschappij SGS. Naast inspectie- en verificatietaken bestiert het beursgenoteerde bedrijf wereldwijd ook 450 laboratoria. Deze bevinden zich vooral nabij plekken waar goederen van eigenaar wisselen of geladen en gelost worden: havens dus.

Volstrekt onafhankelijk
Met zijn expertise en ogen, tong, neus en oren beschermt SGS de belangen van de handelspartij die het controlebedrijf inhuurt. “We zijn volstrekt onafhankelijk,” benadrukt Albert Wesenhagen, directeur Agricultural Services bij SGS Amsterdam. “Aan de integriteit van onze bevindingen kunnen partijen niet twijfelen, dat is de basis van ons bestaansrecht. Binnen één transportketen kunnen meerdere handelspartners ons moeiteloos inhuren. Wij stellen alleen de feiten vast en kiezen dus nooit partij.”
Onafhankelijke controlebedrijven zijn de smeerolie in de internationale handel. Zij zorgen ervoor dat zonder vertraging het juiste product bij de juiste klant terechtkomt in de juiste en eerlijke – pro rata – hoeveelheid. Er kan immers tijdens het transport iets misgaan met de kwaliteit en het volume van de lading. Eventuele conflicten tussen partijen in de keten kunnen dan worden opgelost door een beroep te doen op de rapportage van een onafhankelijke instelling.
Neem de handel in zonnebloempitten. SGS-controleurs in de landen van herkomst nemen bij het laden steekproefsgewijs monsters van de pitten terwijl zij de volumes nauwkeurig noteren. Dezelfde procedure heeft plaats in Amsterdam. Tussen beide bevindingen mag geen bovennormaal verschil zitten, kwantitatief én kwalitatief. Zijn de afwijkingen te groot, dan gaan de handelspartners in gesprek of zij schakelen bij schade een expert in.

Van zaadje tot karbonaadje
De unieke wereldwijde aanwezigheid en expertise van SGS maakt dat food- en diervoederimporteurs in toenemende mate hun gehele supply chain door SGS laten begeleiden, ook wel bekend als one stop shopping. Wesenhagen: “Tot circa twintig jaar geleden waren wij vooral trade focused. Dat heeft zich uitgebreid: vanaf de boer, zijn grond en zaaigoed tot aan de eindverwerker. Met andere woorden: van zaadje tot karbonaadje.”
Naast inspecties van de lading kan SGS ook laboratoriumanalyses uitvoeren volgens internationale standaards, of kan het controlebedrijf bedrijven certificeren voor de diverse kwaliteitscertificaten in de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie.
De ontwikkeling naar ketenbeheersing komt voort uit het begrijpelijke verlangen van voedselproducenten greep te krijgen op de gehele keten. Er mogen geen zwarte gaten in zitten: geen bedrijf kan zich desastreuze reputatieschade veroorloven. “Daarbij blijkt dat SGS in staat is efficiencyslagen te maken die aan alle handelspartners ten goede komen,” stelt Wesenhagen.

Drie pijlers
Kennis over het product, de klant en de contracten zijn de drie pijlers van de SGS-expertise. Bijvoorbeeld: geen elke sojaboon is hetzelfde want zij hebben allemaal uiteenlopende eigenschappen en energiewaarden, afhankelijk van het gebied van herkomst. Een SGS-controleur moet die allemaal kunnen onderscheiden.
Maar hij moet ook kennis hebben wat de klant met zijn product doet. Zo kan bij dezelfde verontreiniging, die bij de ene afnemer tot afkeuring van de lading leidt, bij een andere afnemer met een andere toepassing minder ernstige gevolgen hebben.
Wesenhagen: “Dat betekent voor onze mensen permanente educatie, coaching, monitoring en begeleiding. De meesten krijgen het vak pas na zeven of acht jaar echt onder de knie maar ze moeten blijven leren. Ook over de diverse contractvormen zoals over granen (GAFTA) en vetten (FOSFA). SGS fungeert hierbij als kenniscentrum. Zo geven wij externe cursussen aan medewerkers van importeurs.”

Naleving van de integriteitscode
Tot besluit zegt Wesenhagen: “Wie bij SGS gaat werken blijft daar ook. Het verloop is minimaal. Expertise en kennis vormen de pijlers die weer steunen op vertrouwen. De gehele structuur van SGS is gebaseerd op het bewaken van de integriteit van de organisatie. De gebeurt door externe en interne audits en een onverbiddelijke naleving van de SGS-integriteitscode. Uiteindelijk doen we in gemoedsrust bij onze klanten.”

Auteur: Rob Schoemaker

www.sgs.nl

Contactgegevens
SGS Nederland B.V.
Malledijk 18
3208 LA Spijkenisse
branches: Port, shipping and cargo services, Offshore oil and gas services
fax:+31 181 693 566
tel: +31 181 693 333

meer informatie