Versterking logistiek knooppunt Amsterdam

07 februari 2013

 

De wereldhandel groeit. Daar willen de gemeente Lelystad en Haven Amsterdam gezamenlijk op inspelen door de logistieke, economische rol van de metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken.

Haven Amsterdam is de vierde haven van Europa, een slimme, duurzame haven.  Ze streeft naar een duurzame en evenwichtige groei en spreiding van havenactiviteiten binnen de MRA. Waarbij het juiste bedrijf op de juiste plek zit en waarbij zoveel mogelijk goederenvervoer over water en spoor plaatsvindt in plaats van over de weg. Zo wordt invulling gegeven aan het door Haven Amsterdam ontwikkelde duurzame, logistieke bedrijfsmodel 'Circle Lines'.  Een concept voor een fijnmazig transportsysteem voor vervoer over water, vergelijkbaar met een metrosysteem. Dat biedt intermodale betrouwbare achterlandverbindingen. Met een netwerk van overslagpunten kan de doorvoer van goederen efficiënter, goedkoper en duurzamer omdat er minder trucks nodig zullen zijn voor transport over de weg.