Watertalent, specialist in de arbeidsmarkt van haven en industrie

19 oktober 2012De Amsterdamse en Rotterdamse haven verdienen een innovatief, boeiend en kansrijk imago en platformorganisatie Watertalent doet er alles aan om dit onder de aandacht te brengen. Haven en industrie zijn ‘high tech’ bedrijfstakken met een grote diversiteit aan werk en veel carrièremogelijkheden, variërend van laag- tot hooggeschoold personeel.

Watertalent brengt werkgevers en jongeren rechtstreeks met elkaar in contact en biedt werkgevers een digitaal platform waarop ze zich kunnen presenteren. “Ook offline organiseren wij tal van activiteiten om de haven positief te belichten,” vertelt Matty van den Berg, één van de partners van Watertalent. Om de vierde haven van Europa te blijven, zijn talentvolle en gekwalificeerde mensen in de Amsterdamse havenregio hard nodig: nu en in de toekomst. Potentiële arbeidskrachten moeten echter beter bekend raken met de verschillende bedrijven in de haven, en met de opleidings- en carrièremogelijkheden. Bedrijven moeten kunnen overbrengen waarom het interessant is bij hen te werken.

Dit is precies wat Watertalent al vele jaren, zowel on- als offline, doet in het Rotterdamse havengebied en in de loop van 2011 ook in de Amsterdamse havenregio. “Onze primaire doelstelling is de regionale arbeidsmarkt transparanter, aantrekkelijker, bekender en toegankelijker te maken,” vertelt Matty van den Berg.

Haven Amsterdam ondersteunt dit initiatief waar mogelijk om zo Zeehavens Amsterdam nog beter op de kaart te zetten. “Wij zien de kracht en meerwaarde van Watertalent, en willen ons netwerk van bedrijven attenderen op en verbinden met Watertalent. Een gezonde en vooral transparante arbeidsmarkt en een positief imago van de haven zijn voor de havenbedrijven in deze regio van groot belang,” aldus Lonneke Vennix van Haven Amsterdam.

Geen uitzendbureau
Watertalent.nl is een gebruiksvriendelijke carrièresite die informatie bevat over werken in de haven en industrie, voor alle mogelijke functies in alle sectoren. Met bovendien relevante opleidingen, stageplaatsen en interessante evenementen. “Per maand bezoeken ruim 33.000 geïnteresseerden onze website,” vertelt een gedreven Van den Berg.

Watertalent.nl is een platform waar enerzijds werkgevers en anderzijds scholieren, studenten, starters en young professionals elkaar kunnen vinden. Als marktpartij faciliteren wij deze ontmoeting maar wij verdienen niet aan deze match. We zijn geen uitzendbureau!”

Extra bezoekers op eigen website
Werkgevers mogen tegen betaling, afhankelijk van hun pakketkeuze, zich op de website van Watertalent presenteren. Daar staat tegenover dat deze bedrijven besparen op hun wervingskosten en promotiebudgets. “Deelnemende bedrijven vertellen waarom het interessant is bij hen te werken en wat hun bedrijfscultuur is. Ervaring en beleving, daar draait het om”, aldus Van den Berg.

Jasper Meester is corporate recruiter bij technisch dienstverlener Cofely. Volgens hem is de presentatie van Cofely op Watertalent.nl een mooie aanvulling op de eigen arbeidsmarktcommunicatie. “Via Watertalent zetten wij Cofely in de markt en genereren extra bezoekers op onze eigen website. Dat is een aanzienlijk deel van het totaal aantal bezoekers. We zijn als bedrijf beter vindbaar en ontvangen veel sollicitaties. Watertalent heeft een mooie website en is een bedrijf met een ‘hands-on-metaliteit’, dat werkt erg snel en prettig samen. Bovendien zorgt Watertalent voor een goede informatiestroom en promotie naar studenten.”

Talentendiner
Van den Berg: “Omdat wij open staan voor en anticiperen op de wensen en behoeften van bedrijven in de Amsterdamse havenregio, zeg ik niet: ‘dit en dat gaan we de komende tijd doen’. Dat doen we in goed overleg. We kopiëren niet alles letterlijk vanuit Rotterdam, hoewel ik me goed kan voorstellen dat één van de beproefde successen ook in Zeehavens Amsterdam wenselijk blijkt. Dan doel ik bijvoorbeeld op het Talentendiner, waarbij directeuren van havenbedrijven koken voor toptalenten van hogescholen en universiteiten. Niet om te werven, nee juist om hen een beeld te geven van de mogelijkheden van het werken in de haven.”

Belangstelling voor Onderwijskaart
Voor de Rotterdamse haven is de zogenoemde Onderwijskaart voor de arbeidsmarkt al online. Momenteel werkt Watertalent in deze regio aan een soortgelijk project. Het is een soort digitale ‘brug’ tussen de opleidingen en de werkgevers, waarmee een geïnteresseerde ziet welke opleiding of bijscholing er nodig is voor een bepaald beroep. Van den Berg: “Voor de definitieve lancering van de Onderwijskaart in de Amsterdamse havenregio, hebben we nog meer bedrijven nodig die zich verbinden aan Watertalent,” aldus Matty van den Berg. “Wij hebben uitgebreid gesproken met het Haven College en Haven Amsterdam. Alle partijen zien mogelijkheden tot samenwerking. We hebben afgesproken dat het Haven College zich onder andere profileert via het platform van Watertalent, en dat wij gebruikmaken van de beschikbare informatie van het Haven College.”

Imagoverbetering
Tachtig procent van zijn tijd besteedt Watertalent aan het digitale platform en de Onderwijskaart. Dit om de beeldvorming over de haven te verbeteren. De overige twintig procent is gericht op het delen van kennis. Bijvoorbeeld door het organiseren van een Talentendiner maar ook door business-to-business activiteiten als de Arbeidsmarktproeverijen. Dit zijn themabijeenkomsten voor HR-professionals. Vennix: “Haven Amsterdam en het Haven College zien hier eveneens mogelijkheden voor samenwerking.”

Dit voorjaar ging de Arbeidsmarktproeverij onder andere over de inzet van social media voor imagoverbetering van bedrijven. Van den Berg: “Wij brengen de bij ons aangesloten organisaties nog verder onder de aandacht van de doelgroep op carrièrebeurzen, en op open dagen op scholen en universiteiten.” Volgens Wouter Lokker, manager communicatie bij het Loodswezen, zit de kracht van Watertalent in de combinatie van een vacaturebank, die zeer populair is in de branche, en het grote informatieaanbod over de vraag welke opleiding kandidaten moeten volgen voor welke baan. Deze dienstverlening is nu alleen beschikbaar voor de Rotterdamse havenregio. Lokker: “Watertalent heeft een groot bereik onder potentiële werknemers voor varend, technisch en kantoorpersoneel.”

Extra arbeidskrachten
Van den Berg vervolgt: “Wij zien vaak dat bedrijven zich vooral richten op investeringen voor de korte termijn in plaats van de lange termijn. Er komt echter een moment dat het vinden van geschikt personeel ineens onmogelijk blijkt. Door de vergrijzing verwachten we de komende jaren duizenden vacatures in het Noordzeekanaalgebied. Als hoogwaardigere kenniseconomie is het van belang deze regio en de technische beroepen nu al goed op de kaart te zetten.”

Voor sommige bedrijven zal deze nieuwe vorm van werving en profilering via Watertalent nog even wennen zijn. Een platform dat 24 uur per dag online zichtbaar en beschikbaar is voor de werving van (potentiële) medewerkers. Van den Berg: “Wij geven werkgevers inzicht in hun rendement: hoeveel mensen bezoeken hun profiel en hoe lang blijven ze er. Bovendien houden wij bij of er een match tot stand komt. Of die via de website loopt of direct bij de werkgever maakt ons niet uit. Het gaat om het resultaat en het feit dat we jonge mensen positief hebben beïnvloed,” zo besluit zij.

Auteur: Noor Backers

www.watertalent.nl