Wereldwijde focus op landbouw en voedsel

18 juni 2013

 

Noor Backers

De Rabobank is meer dan alleen een financieringsbank. Al jarenlang geeft de bank haar kennis door aan (internationaal georiënteerde) bedrijven in de Amsterdamse havenregio die daarmee hun voordeel kunnen doen. “Als onafhankelijke partij bieden wij inzicht in trends en cijfers. Ook geven wij een goed overzicht van de verschillende markten, inclusief mogelijke risico’s voor onze klanten,” vertelt Greg Thorburn, adjunct directeur Corporate Banking Rabobank Amsterdam.

De Rabobank is een Nederlandse bank op coöperatieve grondslag. Dat betekent dat er geen aandeelhouders zijn maar leden. Het motto van de Rabobank (‘Van de mensen, door de mensen en voor de mensen’) zit diepgeworteld in de historie van het bedrijf dat is ontstaan in de agrarische en voedselsector. “We staan hierdoor dichtbij onze klanten en zijn erg betrokken,” vertelt Thorburn. “Elke regio of stad heeft zijn eigen coöperatieve bank met eigen statutaire directie, een raad van commissarissen, balans en aangesloten leden. Voor de medewerkers voelt het als hun eigen bank. Bovendien is de bank nauw betrokken bij zijn eigen stad. Wij zien het als belangrijke taak om ons netwerk in te zetten voor klanten en zo onze contacten bij elkaar te brengen. Het is dan ook niet vreemd dat Maarten Rosenberg, directeur Wholesale Rabobank Amsterdam, lid is van het algemeen bestuur van Amports. En dat wij dit jaar bijvoorbeeld het Chocoa Festival in Amsterdam hebben gesponsord.”

Diverse goederenstromen

De agrarische handelsbedrijven die de Rabobank in de Amsterdamse havenregio financiert, zijn voornamelijk actief in cacao en in beperktere mate in soja, granen en koffie. Verder financiert de bank in dit gebied metaalstromen. Ook visverwerkingsbedrijven in IJmuiden behoren tot de klantenkring.

Naast landbouwgrondstoffen richt Rabobank Amsterdam zijn pijlen ook op ondernemingen in de energiesector, op het middenbedrijf en op afvalverwerking. “Lag tot circa tien jaar geleden onze focus op de financiering van bedrijven, sindsdien hebben we deze dienstverlening uitgebreid met het faciliteren van het betalingsverkeer en de begeleiding van ondernemingen die handel drijven met buitenlandse bedrijven of activiteiten in het buitenland starten. Maar ook verzekeringen, advisering, het delen en overdragen van kennis en informatie, vastgoed, leasing en risicobepaling behoren tot ons aanbod,” aldus Thorburn.

Onafhankelijke informatie

“De afdeling Food & Agri Research van de Rabobank heeft wereldwijd een goede reputatie. Niet elke onderneming beschikt zelf over zulke uitgebreide en actuele cijfers en kennis van producten, bedrijven, sectoren en ontwikkelingen in Nederland en het buitenland,” vertelt Peter Veening, relatiemanager Agri Commodities Europe. “Op onze onderzoeksafdeling werken specialisten om de meest actuele informatie boven tafel te krijgen waarvan veel opslaghuizen in de Amsterdamse havenregio weer gebruikmaken,” vult Marc Staal, hoofd Trade & Commodity Finance Agri Europe, aan. “Neem bijvoorbeeld cacao dat voor ons een erg belangrijk product is. Hierbij is het belangrijk om te begrijpen hoe de wereldwijde consumptie, bijvoorbeeld in China, zich beweegt, maar ook wat de trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van cacao-sourcing in Afrika.”

Veening legt dat begrip uit: “Het risico is aanwezig dat Ghanese boeren uit de cacaoproductie stappen als zij deze cacao niet duurzaam verbouwen en de productie op de lange termijn niet meer rendabel is. Hierdoor kan er in de nabije toekomst te weinig aanbod ontstaan, terwijl de vraag onverminderd groot blijft. Dit kan weer enorme gevolgen hebben voor de sourcing van cacao in Ghana maar ook voor bedrijven in de Amsterdamse havenregio. Onze kracht zit in onze onafhankelijkheid, dat we in de gehele keten opereren en dat we altijd goed op de hoogte zijn.”

Speerpunten voor de toekomst

Thorburn: “Door onze focus actief te richten op bedrijven in de Amsterdamse havenregio is de laatste zeven jaar het regionale marktaandeel van Rabobank Amsterdam in de financiering van bedrijven aanzienlijk gegroeid. Onze speerpunten voor de toekomst zijn het bankieren en financieren van bedrijven die verbonden zijn aan de Amsterdamse haven. Daarbij gaat het zowel om de financiering van individuele bedrijven als om de goederenstromen die hieraan zijn verbonden.”

Marc Staal vult aan dat Amsterdam trots mag zijn op de ontwikkelingen en bedrijven in het hele havengebied. “Niet alleen cacao, olieproducten en auto’s zijn voor bijvoorbeeld Amsterdam van belang maar ook de enorme groei van de cruises. De havenontwikkeling wordt deels gestuurd door de beperkte ruimte. Zij blijft onderdeel van een internationaal spel en is afhankelijk van internationale ontwikkelingen. Petje af!”

www.rabobank.nl/amsterdam

Contactgegevens
Rabobank Amsterdam
Amstelplein 8
1096 BC Amsterdam
branches: Sundries
fax:
tel:

meer informatie