Werken aan werk

03 oktober 2014

Bron: Zeehavens Amsterdam 
Tekst: Lisette Vos

Sinds de oprichting, eind 2011, heeft het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam ruim vierhonderd gemotiveerde werkzoekenden in de havenregio aan werk geholpen. Voor een groot deel gaat het om mensen die op de arbeidsmarkt anders tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Een voorbeeld. Bij Koopman Car Terminal zijn op 1 juli zes laagopgeleide jongeren met een bijstandsuitkering aan de slag gegaan, met het doel om na drie maanden in vaste dienst te komen. Hun werk bestaat uit auto’s poetsen en auto’s vanaf het schip het terrein op rijden. Ze krijgen interne begeleiding van een werkmeester van het WSP die de jongens bij de les houdt en hen elke ochtend op station Sloterdijk met een bus ophaalt. Het mooie is dat drie van hen binnen drie maanden al zijn aangenomen en uit de bijstand zijn gestroomd.

Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam

Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam is een samenwerkingsverband van UWV Werkbedrijf, Pantar Amsterdam, AM-groep en de gemeenten in deze regio, waaronder Amsterdam. Doel van het WSP is om zoveel mogelijk mensen met een uitkering uit te laten stromen naar betaald werk.

www.wspgrootamsterdam.nl 

Het complete interview met Dirk Dijk en Marc Boland van het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam leest u in het komende nummer van het magazine Zeehavens Amsterdam. Vanaf 24 oktober downloaden op www.amports.nl.

Contactgegevens
WSP Westpoort
Telepoortboulevard 120
1043 EJ Amsterdam
branches: Authorities and institutions, Personnel & Education
fax:
tel: +31 (0)800 525 2525

meer informatie