Werkprogramma Zeehavens op stoom

17 maart 2015

Bron: ORAM

Ruim een half jaar geleden ondertekenden Minister Schultz, de zeehavenautoriteiten en het havenbedrijfsleven het Werkprogramma Zeehavens. Het Werkprogramma bevat 20 acties en een kennisagenda. Het programma dat loopt tot in 2016 heeft tot doel de concurrentiekracht van de Nederlandse zeehavens te borgen en verbeteren. Samen met Deltalinqs is ORAM actief betrokken.

Foto -bij -werkprogramma -zeehavens _450x 300Actief en kritisch
De 20 acties van het Werkprogramma bestrijken thema's als 'bereikbaarheid en infrastructuur', 'arbeidsmarkt', 'internationale concurrentie', 'milieu en regelgeving' en 'havensamenwerking'. Hoewel een groot deel van de acties op het bord van het Ministerie van I&M en de havenautoriteiten ligt, is het havenbedrijfsleven actief en kritisch betrokken. Alle acties zijn inmiddels in gang.

Eerlijke concurrentie
ORAM heeft zich opgeworpen als trekker van de actie 'level playing field'. Uit onderzoek door de Erasmus Universiteit bleek dat zeehavens in België en Duitsland structureel overheidsgeld ontvangen voor bouw en onderhoud van de haveninfrastructuur. Die kosten komen dus niet terug in het havengeld. Berekend is dat de Nederlandse zeehavens hierdoor vele procenten aan overslag mislopen. Maar ook de wijze waarop wet- en regelgeving worden toegepast kan leiden tot aantasting van een gelijk speelveld tussen zeehavens. ORAM organiseerde rond dit thema eerder een bijeenkomst van het Platform Regionale Havenstrategie.

Contactgegevens
ORAM
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
branches: Authorities and institutions
fax:+31 20 620 31 33
tel: +31 20 622 21 11

meer informatie