Wijziging vaarroute Middensluis IJmuiden

07 juli 2016

Om werkruimte voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden te creëren, is op 6 juli de vaarweg van de Middensluis in het Middenbinnentoeleidingskanaal verplaatst. Voor de realisatie van de sluis moeten over grote lengte muren en wanden worden gemaakt. Deze werkzaamheden starten deze zomer. 

Wijziging -vaarroute -Middensluis -IJmuiden ---250Met het verplaatsen van de vaarweg gelden ook nieuwe maatregelen voor de Middensluis. Schepen langer dan 125 meter en breder dan 19 meter mogen niet meer door de Middensluis. Schepen die wel in de Middensluis geschut worden en normaal van loodsplicht zijn vrijgesteld, krijgen vanwege de aangepaste vaarweg éénmalig een loodsplicht opgelegd voor zowel één inkomende als een uitgaande reis. Scheepvaart is via de gebruikelijke middelen hiervan op de hoogte gesteld.

Met de bouw van muren en wanden nemen ook de eerste bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis in aanvang. Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ proberen de hinder voor omwonenden en weggebruikers te beperken. Zo blijft de noord-zuidverbinding van het sluizencomplex altijd beschikbaar en worden benodigde bouwmaterialen aan- en afgevoerd via het water. De heiwerkzaamheden worden grotendeels trillend uitgevoerd. Het trillen van de fundering levert minder geluidshinder op dan heien. Indien enkele damwanden en/of buispalen niet op diepte komen, worden deze alsnog geheid met de mogelijkheid tot verhoogde geluidsoverlast. De heiwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7.00 – 19.00 uur. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 open voor de scheepvaart.