Wijzigingen RvC Portbase

19 oktober 2012Per 1 september 2012 is Ronald Paul de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Portbase, het gemeenschappelijke haveninformatiesysteem van de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Hij vervangt Thessa Menssen die is vertrokken als financieel directeur van Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Paul krijgt de voorzittershamer vanwege zijn nieuwe positie als directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken van het Havenbedrijf Rotterdam.