'Ze willen weten of er nog oude bommen liggen'

13 oktober 2016

 

In de Amsterdamse havenregio werken ongeveer 59.000 mensen in uiteenlopende beroepen. In de serie Havenberoep is een van hen aan het woord. In deze aflevering Martin Koelman, maritiem geofysicus bij Deep BV, Hydrografie & Geofysica.

Martin Koelman

Leeftijd: 35

Functie: Maritiem geofysicus

Bedrijf: Deep BV, Hydrografie & Geofysica

Werkzaam in de haven sinds: 2001 

"Na mijn opleiding Geologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heb ik eerst als bodemspecialist in de olie-industrie gewerkt. Ik werk nu vijfeneenhalf jaar bij Deep als geofysicus en ben gespecialiseerd in het herkennen van bodemtypes. Als je wilt weten wat er in de grond zit, hoe de bodem eruit ziet en wat je kunt verwachten, dan moet je bij mij zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van vervuild slib, daar hebben we veel mee te maken in Nederland, ook in Amsterdam. Ik doe veel bodemonderzoek voor de havenbouw, vooral in het buitenland. Bijvoorbeeld om te bepalen waar de fundatie moet komen." 

Zijden japon

"Een belangrijk deel van de werkzaamheden die Deep uitvoert, bestaat uit hydrografie; het driedimensionaal in kaart brengen van alles wat zich onder het wateroppervlakte bevindt. En dan moet je niet alleen aan de bodem denken, maar ook aan objecten als archeologische bodemschatten of bommen en andere niet geëxplodeerde munitie. Zo was ik half april dit jaar nog betrokken bij de vondst van het zeventiende-eeuws wrak voor de kust van Terschelling, waarbij een goed geconserveerde, rijk bewerkte zijden japon werd gevonden en diverse andere schatten. Het schip en de inhoud lagen tweeëneenhalve meter onder het zand, en alles was goed bewaard gebleven. Omdat de bodem in de Waddenzee voortdurend in beweging is, komen er af en toe vondsten vrij. Ons aandeel in de werkzaamheden was om het wrak met sonarapparatuur nauwkeurig in kaart te brengen." 

Hydrografie

"Het werk is enorm gevarieerd. We doen peilingen om de waterbodem nauwkeurig in beeld te brengen en geofysische metingen om de aanwezige bodemlagen in kaart te brengen, we bepalen de positie van schepen, kranen, tunnels, zinkstukken of pijpleidingen, boven- en onderwater, en doen metingen om de beste positie voor kabels en leidingen te bepalen. Daarbij maken we gebruik van boten met geavanceerde meetapparatuur. Toen ik hier kwam werken, kreeg ik eerst een bijscholing in de hydrografie." 

Bommen

"Het leuke van werken bij Deep is, dat ik naar het buitenland kan. Zo’n dertig procent van het buitenwerk, doe ik in projecten over de hele wereld. Leuke klussen. Mijn eerste klus was in Nigeria, daar moesten we getijdestations plaatsen. We gingen er met z’n tweeën heen en moesten ter plekke alles regelen. Ik werd meteen in het diepe gegooid. Dat was wel een kick. Op het moment zijn we bezig met windmolens, vooral internationaal. Voordat een windmolenpark in zee wordt aangelegd, willen ze weten hoe de bodem eruit ziet en of er nog oude bommen uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog liggen. Dat komt veel voor. Dan varen we met sensoren over de bodem om ijzeren objecten op te sporen. Verder doen we metingen om te bepalen waar de fundatie voor de molens komt en hoe de kabels moeten lopen. Dat laatste klinkt eenvoudiger dan het is, want tijdens de laatste ijstijd zijn er in de Noordzee een gigantisch grote keien afgezet (waarvan sommigen zo groot zijn als huizen) waar je niet doorheen kunt. Dan is het wel fijn als je weet waar ze liggen."