Zeekade Grote Hout (part I)

04 december 2014

 

De bouwactiviteiten voor de eerste helft van de nieuwe zeekade aan de Grote Hout in Velsen zijn begin volgend jaar afgerond. De werkzaamheden die mogelijk geluidsoverlast en trillingen konden veroorzaken, waren eind november al klaar.

Grote -HoutHet is de omwonenden bijzonder meegevallen; zij zeggen nauwelijks tot geen overlast van de activiteiten te hebben ondervonden. Voor de oude palen is een combinatiewand aangelegd, waarvan de buispalen met zand zijn gevuld om ze extra robuust te maken. Zodra alle ankerbalken zijn geïnstalleerd, krijgt de damwand met schroefinjectie en legankers een stevige bevestiging aan de wal.


In februari starten de werkzaamheden voor de tweede helft van de zeekade en verschuift MEO Stuwadoors zijn activiteiten naar het nieuwe gedeelte. Rond de zomer is de kade in zijn geheel klaar – waarmee gemeente Velsen een bedrijventerrein met een nieuwe, breed inzetbare zeekade rijker is.