Zonder goede verbindingen geen goede bereikbaarheid

30 oktober 2013

Bron: Zeehavens Amsterdam

Als de herfst eenmaal haar intrede heeft gemaakt, dan weet u dat het Havengildediner met rasse schreden nadert. Zelf vind ik dit altijd één van de hoogtepunten van het jaar, waar zo’n 550 havenondernemers, politici en bestuurders uit het Noordzeekanaalgebied – en ver daarbuiten – elkaar ontmoeten in een sfeervolle ambiance. Het is dé mogelijkheid om een groot aantal mensen te spreken en te netwerken onder het genot van een voortreffelijk diner in Hotel Okura.

Verbinding en bereikbaarheid

‘Verbinding en bereikbaarheid’ is dit jaar het thema en dat is natuurlijk niet zomaar. Deze  onderwerpen zijn actueler dan ooit, zeker als het gaat om de fysieke infrastructuur. Neem bijvoorbeeld de Visie 2040 die de vijf gemeenten aan het Noordzeekanaal en Provinciale Staten van Noord-Holland inmiddels hebben vastgesteld. Er komt nog een zogeheten Uitvoeringsagenda, waarin hopelijk de stem van onze vier zeehavens en het havenbedrijfsleven voldoende zal doorklinken. Of neem de voortgang van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Voordat in 2015 de eerste spade de grond ingaat, moeten alle stakeholders het nog wel eens worden over het provinciaal inpassingsplan (PIP) en de milieueffectrapportage. Overigens heb ik er alle vertrouwen in dat volgens planning in 2019 de nieuwe zeesluis een feit is, waarmee de Amsterdamse havenregio weer tientallen jaren vooruit kan. 

Opknapbeurt Wilhelminasluis

Natuurlijk mogen we niet vergeten dat er op het gebied van verbindingen en bereikbaarheid de laatste jaren al heel wat is gerealiseerd. Ik vind het een genoegen om over de nieuwe Westrandweg te rijden die voor de ontsluiting van de Amsterdamse haven van levensbelang is. In het centrum van Zaandam start begin 2014 de modernisering van de Wilhelminasluis, waardoor bijvoorbeeld de foodsector aan de Zaan een veel betere ontsluiting krijgt voor binnenvaartschepen. En de modernisering van het goederenspoor in Amsterdam-Westpoort zal de komende jaren zeker zijn vruchten gaan afwerpen in het streven om meer lading per spoor te gaan vervoeren. De aankondiging van een nieuwe rail shuttle tussen Amsterdam en Milaan is daar een goed voorbeeld van.

Bereidheid tot samenwerken

Natuurlijk kan men het begrip verbinding en bereikbaarheid ook uitleggen als de bereidheid om meer samen te werken en nieuwe allianties te sluiten. Wat dat betreft heb ik de laatste jaren veel ten goede zien veranderen in deze regio. In de nieuwe Zeehavens Amsterdam kunt u een interessant interview lezen met Eduard de Visser, projectleider voor de nieuwe Havenvisie van Havenbedrijf Amsterdam. Hoewel de visie pas in maart 2014 zijn definitieve vorm zal krijgen, noemt hij de regionale aanpak een van de uitgangspunten. Een ander voorbeeld, dat mij natuurlijk na aan het hart ligt, is het recente samenwerkingsakkoord tussen Passenger Terminal Amsterdam (PTA ) en Felison Cruise Terminal. Beide cruisesterminals hebben besloten gezamenlijk op te trekken bij promotiemissies naar rederijen en touroperators in de VS en Europa, en op de belangrijkste cruisebeurzen. 

Veel nieuwe leden

Tot slot wil ik als Amports-voorzitter uw aandacht vragen voor heuglijk nieuws. Hoewel het economisch niet de gemakkelijkste tijden zijn, zijn we als Amports zeer verheugd over de sterke groei van het aantal leden. Sinds 1 januari 2013 hebben zich inmiddels al twintig nieuwe bedrijven aangemeld als lid van onze promotieorganisatie. Een verheugende ontwikkeling, want hoe meer publiek-private partijen zich bij ons aansluiten, des te groter onze slagkracht in de promotie van onze prachtige havenregio. 

Frans Baud, voorzitter Amports