Organisatie

Amports zet de Amsterdamse havenregio op de kaart!
Amports is de collectieve promotie-organisatie voor de Amsterdamse havenregio. Als logistiek knooppunt speelt de regio  - met de zeehavens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen/IJmuiden  - een belangrijke rol in de verwerking van internationale goederenstromen. Vis, kolen, cacao, erts, benzine, containers of stukgoed: het vindt via de Amsterdamse havenregio z’n eindbestemming.

Uitstekende achterlandverbindingen via de binnenwateren, een goede bereikbaarheid over de weg en de nabijheid van Schiphol maken de havenregio uniek. Aan deze strategische ligging, de sterke relatie met industrie en ondernemerschap, heeft de Amsterdamse havenregio haar positie als vierde haven van Europa te danken.

Amports heeft als taak om deze unieke positie onder de aandacht te brengen. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, de havenbedrijven en de regionale overheden. Hier zetten we verschillende middelen en activiteiten voor in, onder andere:

  • Communicatie en informatie

Amports geeft het magazine Ways to Sea (voorheen: “Zeehavens Amsterdam”) uit. Door middel van interviews, nieuws en achtergronden vertelt Amports het verhaal van de havenregio.

Online communicatie: Onder andere via deze website met nieuws over de havenregio en het havenbedrijfsleven. Maar ook via social media en een maandelijkse online nieuwsbrief.

  • Netwerken en ontmoetingen

Diverse regionale events waar havenbedrijfsleven, overheden en belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten. Met als hoogtepunt het jaarlijkse Havengildediner op de laatste vrijdag van november. 

Amports brengt de havenregio bij elkaar 

Het versterken en positioneren van de havenregio in binnen- en buitenland doen we samen. Samen met het havenbedrijfsleven, de havenbedrijven en de lokale en regionale overheden. Amports vervult hierin een verbindende rol door de verschillende partijen letterlijk samen te brengen.

Amports is een stichting waaraan zowel private als publieke partijen verbonden zijn. Het netwerk van Amports bestaat uit bedrijven en begunstigers die het doel van collectieve promotie ondersteunen, waaronder de regionale overheden (provincie Noord-Holland en de gemeenten langs het Noordzeekanaal: Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam), de havenbedrijven (Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden NV), overkoepelende bedrijfsorganisaties als ondernemersvereniging ORAM, en tot slot de vele bedrijven die gevestigd zijn in de havenregio (stuwadoors, cargadoors, scheepsagenturen, maritieme dienstverleners etc.).

Uitvoeringsorganisatie ORAM 

De stichting heeft haar uitvoeringsorganisatie ondergebracht bij ORAM.