Westpoort Werkt

Amports is in samenwerking met Port of Amsterdam de pilot Westpoort Werkt gestart. De gemeente Amsterdam wil werkgelegenheid in de wijken stimuleren en ontplooit onder meer matchingstafels om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Dat gebeurt ook in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, waar Amports havenwerk gaat promoten onder schoolverlaters, werkzoekenden en scholieren. Doel is dat een deel van het aantal openstaande vacatures van Amports-leden straks wordt vervuld door deze doelgroep.

Promotie
Inmiddels hebben de volgende bedrijven Eggerding, Silver Star, Eurotank, Vopak, Peinemann, TMA Logistics, CJ Hendriks, Damen Shiprepair, KNRM en Koopman Car Services zich aangemeld voor de pilot. De testfase loopt tot het einde van dit jaar en moet duidelijk maken of promotie van de haven in stadsdeel Nieuw-West onder werkzoekenden, schoolverlaters en scholieren hen dichterbij het havenbedrijfsleven brengt. Nog belangrijker, dat zij werk vinden bij één van de bedrijven uit de door Amports samengesteld poule.

Amports gaat de haven promoten onder werkzoekenden, scholieren en schoolverlaters.

Deuren open
Amports heeft een aantal activiteiten ontwikkeld die de vraag uit Nieuw-West dichter bij het aanbod van Westpoort brengt. Wat inhoudt dat alle deelnemers aan de pilot hun deuren openen voor potentiële werknemers, zodat ze in de praktijk kunnen zien hoe interessant havenwerk op dit moment is.

Meld u ook aan
Ben u lid van Amports of een havengerelateerd bedrijf en heeft u structureel vacatures op MBO-, HBO- en WO niveau. Neem dan contact met ons op via amports@amports.nl. U kunt nog aansluiten bij de pilot.