25 augustus 2020

75ste Havengildediner gaat niet door dit jaar

Het bestuur van Amports heeft besloten dat de 75ste editie van het Havengildediner – dit jaar gepland op 27 november a.s. – niet doorgaat. De unanieme mening is dat er door de 1,5 regel van het RIVM als gevolg van de uitbraak van het coronavirus geen netwerkevenement kan worden gegarandeerd dat zich kan meten met voorgaande edities. Er komt wel een TV-productie waarin elementen van het Havengildediner op het programma staan. Het Havengildediner is een jaarlijks terugkerende gelegenheid waar meer dan 500 vertegenwoordigers uit de havengemeenschap uit het Noordzeekanaalgebied en daarbuiten elkaar ontmoeten.
Overzichtsfoto van het 74ste Havengildediner in 2019 (foto: Benjamin Kotek)

In de afweging of het 75ste Havengildediner dit jaar wel of niet door zou moeten gaan is ook de mening van de achterban van Amports meegenomen. Een representatief aantal leden is geraadpleegd en steunt het besluit van het bestuur. Het eerstvolgende Havengildediner staat nu op het programma voor 26 november 2021.

Wel een Havenpenning
Omdat het Havengildediner traditioneel een terug- en vooruitblik biedt op de ontwikkelingen in de havens van het Noordzeekanaalgebied, wil Amports dit onderdeel de achterban ook dit jaar niet onthouden. Dat betekent onder meer dat ook in 2020 de Havenpenning wordt uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ‘onze haven’. De overhandiging maakt deel uit van een speciale TV-uitzending op 27 november a.s., waar we behalve de winnaar ook de haven en het havenbedrijfsleven op een bijzondere wijze in de spotlights zullen zetten.

De Havenpenning ging vorig jaar naar Tjeerd Schulting (r.) van Damen Ship Repair.

TV-programma
Amports maakt de komende weken tot aan de uitzenddatum meer bekend over de inhoud van het beoogde TV-programma; wie erin optreedt en aan welke items aandacht zal worden besteed.

Deel dit artikel