Word lid

Amports is de netwerk- en marketingorganisatie van de havens van Amsterdam. Wij laten zien wat de toegevoegde waarde is van het haven- en havengerelateerde bedrijfsleven in met name Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden. Dat doen we samen met onze leden. 

Bedrijven en organisaties die zich aansluiten bij Amports worden onderdeel van een sterk havennetwerk waar publiek en privaat samenkomen. Hiervoor hebben wij elk jaar een ijzersterk programma dat traditioneel wordt afgesloten met het Havengildediner. Met onze media stellen wij ons netwerk in staat te laten zien aan onze achterban en stakeholders waartoe het in staat is.

Word nu lid!

Tot ziens bij Amports!