Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u lid wilt worden van Amports of onze magazine en/of e-ways wilt ontvangen, verstrekt u persoonsgegevens aan Amports . Dit betreft eventuele gegevens als uw bedrijfsnaam, bezoekadres, postcode, plaats, postadres, telefoonnummer, website, KVK-nummer, branche, naam contactpersoon, functie, telefoonnummer en e-mail. Wanneer u een relatie wordt van Amports, accepteert u het gebruik van uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder gespecificeerd worden. 

We gebruiken uw gegevens voor onze eigen administratie. We versturen daarnaast nieuwsbrieven per mail of per Whatsapp, uitnodigingen en andere mailingen om leden en betrokkenen op de hoogte te houden van wat we doen en ze in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan activiteiten. Tevens plaatsen we berichten op amports.nl, social media en in onze mailingen waarin wij fotomateriaal gebruiken van bijeenkomsten en activiteiten. Wanneer u deelneemt aan onze bijeenkomsten en activiteiten kan het voorkomen dat Amports foto’s gebruikt waar u op staat. 

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Amports gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.  ORAM -uitvoeringsorganisatie van stichting Amports- sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. 

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen over privacy?

U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Amports redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Amports opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Roel Mostert.

Amports
Roel Mostert
T. 020- 627 37 06
E. amports@amports.nl

Wijziging van dit privacy statement

Amports behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

LET OP! Amports is een stichting met een bestuur dat uit vier leden bestaat. De uitvoering van werkzaamheden heeft de stichting ondergebracht bij Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM), Vereniging voor scheepvaart, industrie, handel en zakelijke dienstverlening KVK: 34169371. Ga naar www.oram.nl voor meer informatie over ORAM.