Werken in de haven

In samenwerking met ondernemersvereniging ORAM, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam heeft Amports het stimuleringsprogramma Werken in de Haven ontwikkeld om jongeren en werkzoekenden te enthousiasmeren voor een carrière in de haven. En de match tussen scholieren, studenten en werkzoekenden te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van dit project is het educatieprogramma van Zeehavendagen Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil werkgelegenheid in de wijken stimuleren en ontplooit onder meer matchingstafels om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Dat gebeurt ook in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, waar Amports havenwerk gaat promoten onder schoolverlaters, werkzoekenden en scholieren. Doel is jongeren informeren en enthousiasmeren over werken in de haven. En samen met het Jongerenpunt Amsterdam en WSP/RWC te begeleiden naar werk in de haven.

Promotie
Inmiddels hebben de volgende bedrijven zich gecommitteerd aan het stimuleringsprogramma; Eurotank, TMA Logistics, Damen Shiprepair Amsterdam, Braspenning, Spliethoff, AEB, Hes Bulk Terminal, EVOS, Graniet Import Benelux, Feadship, Koopman Car Terminal, Rietlanden Terminal en C.Steinweg en Handelsveem. Samen met de aangesloten bedrijven, onderwijs- en arbeidsmarkt instellingen ontwikkelen wij diverse middelen (Denk aan lespakketten, marketingcampagnes, matchevenementen, havenrondvaarten) om Werken in de Haven aantrekkelijk te maken voor potentiële werknemers uit het Noordzeekanaalgebied.

Amports gaat de haven promoten onder werkzoekenden, scholieren en schoolverlaters.

Match
Naast promotionele activiteiten streeft het stimuleringsprogramma ernaar om een effectieve match te bevorderen tussen jongeren (studenten, scholieren en werkzoekenden) en bedrijven in de haven, zodat beide groepen optimaal kunnen profiteren van de beschikbare kansen. Zo wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van havencasussen in het onderwijs, worden er stageplaatsen en gastlessen aangeboden en samen met partners korte opleidingstrajecten gerealiseerd. Belangrijke ontwikkeling is een matchtraject met baangarantie voor jongeren.

DOE MEE!
Bent u lid van Amports of een haven gerelateerd bedrijf en wilt u deelnemen aan het programma? Neem dan contact met Yasemin Demirtas – programma manager Arbeidsmarkt en Onderwijs