Werken in de haven

Amports heeft in samenwerking met ondernemersvereniging ORAM, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam het stimuleringsprogramma Arbeidsmarkt & Onderwijs ontwikkeld om jongeren en werkzoekenden te enthousiasmeren voor een carrière in de haven. Een belangrijk onderdeel van dit project is het educatieprogramma van Zeehavendagen Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil werkgelegenheid in de wijken stimuleren en ontplooit onder meer matchingstafels om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Dat gebeurt ook in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, waar Amports havenwerk gaat promoten onder schoolverlaters, werkzoekenden en scholieren. Doel is jongeren informeren en enthousiasmeren over werken in de haven. En een deel van het aantal openstaande vacatures van Amports-leden vervullen.

Promotie
Inmiddels hebben de volgende bedrijven zich gecommitteerd aan het stimuleringsprogramma; Eurotank, TMA Logistics, Damen Shiprepair Amsterdam, Braspenning, Spliethoff, AEB, Hes Bulk Terminal, EVOS en C.Steinweg en Handelsveem. Samen met de aangesloten bedrijven, onderwijs- en arbeidsmarkt instellingen ontwikkelen wij diverse middelen (Denk aan lespakketten, marketingcampagnes, matchevenementen, havenrondvaarten) om Werken in de Haven aantrekkelijk te maken voor potentiële werknemers uit het Noordzeekanaalgebied.

Amports gaat de haven promoten onder werkzoekenden, scholieren en schoolverlaters.

Meld u ook aan
Bent u lid van Amports of een haven gerelateerd bedrijf en heeft u structureel vacatures op MBO-, HBO- en WO niveau. Neem dan contact met ons op via amports@amports.nl. U kunt nog aansluiten bij het stimuleringsprogramma.