Over Amports

Amports is de netwerk- en marketingorganisatie voor de havens van Amsterdam. Ons doel is het netwerk van haven- en havengerelateerde bedrijven te versterken en te zorgen dat stakeholders in het Noordzeekanaalgebied zich verbonden voelen aan de havensector.

Amports bereikt zijn doelstelling met informele en informatieve netwerkbijeenkomsten. Maar ook door structureel te communiceren over de havens van Amsterdam via de website, social media, een magazine, e-mailings en free publicity. Alle activiteiten die wij ondernemen dienen het begrip voor de havens en de affiniteit met de sector te versterken, waardoor onze participanten optimaal kunnen functioneren.

Havenbedrijfsleven en stakeholders
In totaal zijn in de havens van Amsterdam 821 havengerelateerde bedrijven actief. Meer dan 175 bedrijven hiervan zijn als participant aangesloten bij Amports. Stakeholders van Amports zijn de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden, hun besturen en politieke partijen, ORAM Ondernemend Amsterdam, Port of Amsterdam, AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports), OV IJmond, Zeehavens IJmuiden, ondernemers, werkgevers, werknemers en bewoners.

Het 74e Havengildediner, hét evenement waar meer dan 540 stakeholders uit het gehele Noordzee- kanaalgebied elkaar jaarlijks ontmoeten.

Wat doet Amports voor bedrijven uit de haven
Amports brengt primair de unieke positie van de havens van Amsterdam onder de aandacht. Dit doen we samen met het bedrijfsleven, de havenbedrijven en de regionale overheden. Hiervoor worden de volgende middelen ingezet:

  • Magazine Ways to Sea Amports geeft het magazine Ways to Sea (voorheen: Zeehavens Amsterdam) uit. Door middel van interviews, nieuws en achtergronden vertelt Amports het verhaal van de havenregio.
  • Online communicatie Via deze website die houden wij onze achterban op de hoogte met nieuws en achtergronden over de havenregio en het havenbedrijfsleven. Maar ook via social media en de maandelijkse online nieuwsbrief.
  • Havenbedrijfsleven bijeen brengen Het versterken en positioneren wij de havenregio in binnen- en buitenland doen we samen met het havenbedrijfsleven en lokale en regionale overheden. Amports vervult hierin een verbindende rol door de verschillende partijen letterlijk samen te brengen.
  • Evenementen Diverse evenementen waar havenbedrijfsleven, overheden en belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten. Met als hoogtepunt het jaarlijkse Havengildediner op de laatste vrijdag van november.

Dit is ons netwerk
Amports is een stichting waaraan zowel private als publieke partijen verbonden zijn. Het netwerk van Amports bestaat uit bedrijven en begunstigers die het doel van collectieve promotie ondersteunen, waaronder de regionale overheden (provincie Noord-Holland en de gemeenten langs het Noordzeekanaal: Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam), de havenbedrijven (Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden NV), overkoepelende bedrijfsorganisaties als ondernemersvereniging ORAM, en tot slot de vele bedrijven die gevestigd zijn in de havenregio (stuwadoors, cargadoors, scheepsagenturen, maritieme dienstverleners etc.).

Oram
Amports is een stichting met een bestuur dat uit vier leden bestaat. De uitvoering van werkzaamheden heeft de stichting ondergebracht bij Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM), Vereniging voor scheepvaart, industrie, handel en zakelijke dienstverlening KVK: 34169371. Klik hier voor een overzicht van onze bestuursleden en hun profiel. Ga naar www.oram.nl voor meer informatie over ORAM.

Havens van Amsterdam
Als logistiek knooppunt speelt de regio – met de zeehavens van Amsterdam, Beverwijk, Zaanstad en Velsen/IJmuiden – een belangrijke rol in de verwerking van internationale goederenstromen. Vis, kolen, cacao, erts, benzine, containers of stukgoed: het vindt via de Amsterdamse havenregio zijn eindbestemming. Uitstekende achterlandverbindingen via de binnenwateren, een goede bereikbaarheid over de weg en de nabijheid van Schiphol maken de havens in het Noordzeekanaalgebied een unieke eenheid. Aan deze strategische ligging, de sterke relatie met industrie en ondernemerschap, heeft de Amsterdamse havenregio haar positie als vierde haven van Europa te danken.