Ook de havens van Amsterdam staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energietransitie. Het doel is om aan de hand van de ervaringen van Kuipers’ ruimtemissies in 2004 en 2011 te anticiperen op de toekomst.

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan het seminar, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de deelname button op deze pagina. U ontvangt van de organisatie vervolgens een link naar de uitzending op 11 maart a.s.

Focus op short sea
De haven van Harlingen moet de komende jaren uitgroeien tot een efficiënte en moderne overslag hub met innovatieve en logistieke oplossingen. Doel is een locatie te ontwikkelen met een sterke focus op short sea activiteiten; een efficiënte haven waar lading uit zeehavens langs de Noordzee, Oostzee, Scandinavië en de oostkust van Engeland snel wordt gebundeld.

Goed bereikbaar
De haven van Harlingen is de enige zeehaven in de regio en uitstekend bereikbaar, gevarieerd en levendig. In nauwe samenwerking met de havens van Amsterdam en Rotterdam biedt het solide en efficiënte distributieroutes en optimale achterland verbindingen.

11 maart 2021

Aanvang 16.00

LOCATIE

Online

KOSTEN

Gratis
Aanmelden niet meer mogelijk.
Deel dit artikel