Nomineer een Young Professional!

Young Professionals die zich inzetten voor de Amsterdamse haven verdienen een onderscheiding. De Haven Young Professional award wordt uitgereikt tijdens de prĂ©-havengildedinerborrel en de winnaar wordt tijdens het Havengildediner in het zonnetje gezet. Ben of ken jij zo’n Young Professional? Nomineer jezelf of een mede-Young Professional!