Adresgegevens

ABN AMRO Bank NV
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
www.abnamro.nl

Transport en logistiek in transitie
De sector profiteert al weer enkele jaren van de hoogconjunctuur. Aan goederenvolumes geen gebrek. De uitdagingen zijn groot. Tekorten op de arbeidsmarkt en strakkere eisen rondom CO2-uitstoot hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering. Daarnaast is de disruptie vanuit andere sectoren en nieuwe spelers zeker voelbaar. Ondernemers in de sector moeten bepalen welke impact digitalisering en technologie hebben op hun bestaande business model. Inzet van technologie en IT bieden innovatieve oplossingen. Zij maken de oorspronkelijke sectorgrenzen bovendien minder expliciet. Ook nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ketens en bedrijven in de sector toekomstbestendig maken. Dit alles komt met flinke snelheid af op ondernemers en werknemers in de sector. Waar liggen de oplossingen?

Sectorspecialist
ABN AMRO heeft met haar sectorbenadering een landelijk netwerk van collega’s die allen focus hebben op uw sector. Op onze site ziet u onze actuele visie op een aantal ontwikkelingen die uw sector beïnvloeden.

Via bijgaande link kunt u informatie van uw sector en andere sectoren vinden.