Adresgegevens
ABN AMRO Bank NV
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam
www.abnamro.nl

Bij ABN AMRO hebben we een duidelijke purpose: Banking for better, for generations to come. De omschakeling naar duurzaamheid is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Onze klanten bijstaan op momenten die ertoe doen, dat is altijd al onze rol geweest, onze verantwoordelijkheid. Samen leggen we de lat hoog en bouwen we aan relaties die lang meegaan. Die relevant en verantwoord zijn. Nu en in de toekomst. Wij willen de bank zijn die voorop loopt.

De strategie van ABN AMRO is gebouwd op de doelen die horen bij onze purpose: Banking for better, for generations to come. Onze strategie gaat om veel meer dan financiële waarde: we willen de omschakeling naar duurzaamheid versnellen. Dit doen we door onze klanten bij hun duurzame transitie bij te staan en te adviseren. Wij willen er zijn voor onze klanten, onze medewerkers, onze investeerders en de maatschappij, en dat vraagt om een duidelijke richting, om focus en toewijding. 

Onze strategie rust op drie pijlers:

Klanten op weg helpen naar duurzaamheid
Met concrete doelstellingen en daadkrachtig optreden op thema’s als klimaatneutraal ondernemen, de circulaire economie en maatschappelijke impact helpen we onze klanten over te stappen op duurzame producten en verdienmodellen.

De klantbeleving opnieuw uitvinden
Contact zoeken met onze klanten, het gesprek aangaan en inspelen op hun behoeften, zo creëren wij voor hen – op momenten die ertoe doen – digitale en persoonlijke ervaringen die van begin tot eind zinvol en intuïtief zijn.

Bouwen aan de bank van de toekomst
Onze medewerkers zijn het fundament van de bank van de toekomst. Daarom koesteren we onze bedrijfscultuur van aanpakken en blijven we investeren in positief, klantgericht denken en doen.