Adresgegevens

Amsterdam&Partners
De Ruijterkade 5
1013 AA Amsterdam
www.iamsterdam.com

De afgelopen jaren is de rol van amsterdam&partners veranderd. Soms als antwoord op, maar vaker vooruitlopend op de ontwikkelingen in de Metropool Amsterdam. De metropool groeit. Meer mensen willen er wonen, werken en studeren. Meer bedrijven vestigen zich hier. Meer bezoekers komen er voor een tijdelijk verblijf.

De dynamische omgeving vraagt om een andere aanpak. Daarmee verandert onze rol, ons vak en ons dagelijks werk. Praten we niet meer over citymarketing, maar over het verbeteren van de reputatie en het beïnvloeden van gedrag door verschillende doelgroepen te gidsen naar de minder bekende plekken. Over een integrale koers om regie te houden op onze omgeving. We denken na over het juiste evenwicht tussen leefbaarheid en welvaart. Over duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Over lusten verhogen en lasten verminderen. Over een integrale aanpak die zowel bewoners centraal zet, als bezoekers gastvrij ontvangt. Onze focus ligt op beter en niet op meer. Op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Wij dragen actief bij aan een leefbare, aantrekkelijke en welvarende metropool. Waar de economische ontwikkeling niet ten koste gaat van de leefbaarheid. We werken intensief aan het verbeteren van de reputatie van Metropool Amsterdam. Ook omdat actief regie voeren op dit beleid een sleutelrol speelt in het aantrekken en binden van die bewoners, bedrijven en bezoekers die de stad verrijken. Amsterdam is van oudsher een open stad. Iedereen die iets bijdraagt is welkom.

Aantal medewerkers
Bij amsterdam&partners hebben wij bijna 150 gepassioneerde medewerkers die zich vol inzetten voor de stad en omgeving. Wij werken samen met 32 gemeenten uit de Metropool Amsterdam, 2 provincies en 1050 culturele instellingen, publieke en private partners, kennisorganisaties én andere steden als Den Haag en Leiden.

Activiteiten
Onze activiteiten zijn er op gericht om bewoners, bedrijven en bezoekers te gidsen. Om de reputatie van Amsterdam te versterken. En om bij te dragen aan de leefbaarheid. We bouwen aan een leefbare en welvarende Metropool Amsterdam waar mensen naar tevredenheid wonen, werken en recreëren door gericht en structureel te werken aan reputatie en imago. De belangrijkste activiteiten van amsterdam&partners zijn:

  • Het bouwen en versterken reputatie
  • Het gidsen van bewoners door het aanbod in de stad
  • Het bevorderen van actieve deelname van bewoners aan cultuur, sport en vrijetijd
  • Het gidsen en spreiden van bezoekers
  • Het faciliteren van congressen
  • Het binden van bedrijven aan de Metropool Amsterdam en het stimuleren van kennisuitwisseling tussen bedrijven
  • Het innemen van een intermediaire rol richting stakeholders en partners om de stad beter te maken en oplossingen te zoeken voor uitdagingen
  • Het onderzoeken, analyseren en adviseren
  • Het initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
  • Het delen van kennis en expertise

Doelgroepen
amsterdam&partners voert haar activiteiten uit in het belang van de gehele metropool. Wij richten ons op de primaire doelgroepen: bewoners, bezoekers en bedrijven.

Lees verder op www.iamsterdam.com