Adresgegevens

AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port)
De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
www.ayop.com

AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Port) is een samenwerkingsverband van zo`n 60 bedrijven en organisaties, die zich inzet voor de positionering en profilering van het Noordzeekanaalgebied op het gebied van offshore activiteiten: olie- en gas en windenergie.Het stimuleren van bedrijvigheid en het bevorderen van onderling contact liggen ten grondslag aan de activiteiten van AYOP. De leden van AYOP zijn actief op het gebied van maritieme dienstverlening, logistiek, op- en overslag, reparatie, staalbouw, bouw en engineering. Wat AYOP bijzonder maakt is de sterke relatie met lokale overheden en havenbedrijven die ook zijn aangesloten. Dit houdt de lijnen kort en zorgt ervoor dat bedrijven snel kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen.