Adresgegevens
Bek & Verburg
Coenhavenweg 22
1013 BL Amsterdam
www.bek-verburg.nl

Bek & Verburg is al meer dan 55 jaar actief op het gebied van de inzameling van scheepsafvalstoffen in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk. Vanaf het jaar 2000 is Bek & Verburg ook operationeel in het gehele Noordzee kanaal gebied. Buiten de hierboven genoemde zeehavens wordt een landelijke dekking op het gebied van inzameling van scheepsafvalstoffen nagestreefd.

Locatie: Amsterdam

Naast het inzamelen van scheepsafvalstoffen is Bek & Verburg actief in het reinigen van duwbakken, lichters en zeeschepen en het behandelen van schade- en restpartijen; inclusief de diverse daarvoor benodigde operationele activiteiten op locatie. Met multifunctionele kraanschepen, duwbakken, reinigingsapparatuur en een uitgebreid wagenpark zijn wij in staat onze klanten 24 uur per dag een totale dienstverlening aan te bieden.

Met het inwerking treden van de nieuwe Haven Afvalstoffen Plannen voor de Europese zeehavens is aan de inzameling van het scheepsafval een nieuwe impuls gegeven. Met de ingebruikname van nieuwe Haven Ontvangst Inrichtingen (HOI) op de kop van de centrale geul in de Botlek, samen met de doorgaande vernieuwing en modernisering van haar vloot is Bek & Verburg voorbereid op de nieuwe, hoge eisen voor de internationale inzameling van de scheepsafvalstoffen.