Adresgegevens
CMF, Central Mudplant & Fluid Services
Wijkermeerweg 7
1951 AH Velsen-Noord
www.cmfservices.nl

De service die CMF biedt is solide en betrouwbaar. Om te beginnen zijn we een gerenommeerde recyclingspecialist, met een erkende locatie voor de opslag en productie van op maat gemaakte boorspoeling. We streven ernaar om voorop te lopen op het gebied van volledig nieuwe recyclingtechnologieën. We zijn ook een eenvoudig opslagbedrijf en bieden volledige transportdiensten van afvalproducten. De visie van CMF staat altijd voorop. We handhaven te allen tijden onze hoge normen voor milieu-integriteit.

The service CMF offers is solid and reliable. To begin with, we are a distinguished recycling specialist, with a well-recognised location for the storage and production of custom-made drilling mud. We strive to be on the cutting edge of completely new recycling technologies.We are also a straightforward warehousing company and offer full transportation services of waste products. CMF’s vision is always at the forefront of thinking in customer care, at all times we maintain our high standards of environmental integrity.

We zetten graag alles op een rijtje over ons bedrijf: 100% recycling van afval naar een waardevol product door gebruik te maken van de nieuwste distillatietechnologie en biologische saneringsprocessen. Wij zijn in het bezit van alle geldige ISO en NEN normeringen, certificaten van een van de meest uitgebreide vergunningen van Nederland. Dit staat in het vertrouwen van de Nederlandse autoriteiten en klanten die gebruik maken van onze diensten. We zijn onafhankelijke adviseurs, bieden een hoog serviceniveau en probleemoplossend vermogen en zijn de eerste in veel nieuwe ontwikkelingen. CMF is ook een belangrijke broedplaats voor nieuwe recyclingtechnologieën en we ondersteunen actief uitvinders die nieuwe en kansrijke ideeën hebben.

We would like to outline everything about our business: 100% recycling from waste to a valuable product by using the latest distillation technology and biological remediation processes. We hold all applicable ISO and NEN standardisations and certificates and one of the most comprehensive permits in The Netherlands. This is outlined in the confidence of the Dutch authorities and the customers who use our services.We are independent advisors, offering a high level of service and problem solving and are the first in many new developments. That is, if we do not initiate them ourselves for Central Mudplant & Fluid Services is also an important breeding ground for new recycling technologies and we actively support inventors who have new, promising ideas.