Adresgegevens
Dutch Marine Contractors
Nieuwendammerdijk 530
1023 BX Amsterdam
www.dutchmarinecontractors.com

In de loop der jaren zijn maritieme- en offshore industrieën in de wereld geëvolueerd. Klanten hebben meer gedetailleerde verwachtingen ontwikkeld, hun behoeften zijn veel veeleisender geworden. Tegelijkertijd blijft de markt overspoeld met nieuwe kansen, vooral in de middelgrote markten, die nog steeds onvoldoende worden bediend als het gaat om strategische oplossingen. Dit inzicht inspireerde DMC tot het ontwikkelen van een nieuwe benadering van maritieme contracting, een benadering die activa en diensten in evenwicht brengt op een innovatieve en kosteneffectieve methode. Wij zijn van mening dat alle maritieme en offshore-sectoren moeten kunnen vertrouwen op betrouwbare en hoogwaardige oplossingen die op elke behoefte kunnen worden afgestemd. We streven naar een cursus voor elke richting.


Over the years, the worlds marine and offshore industries have evolved. Clients have developed more detailed expectations; their needs have become more exacting and demanding. At the same time, the marketplace remains awash with new opportunities especially in the medium-sized markets, which are still underserved when it comes to strategic solutions. This insight inspired DMC to develop a new approach to marine contracting one that balances assets and services in an innovative, cost-effective method. We believe all marine and offshore sectors should be able to rely on reliable, high-quality solutions that can be tailored to any need. That’s what we strive to provide one course for every direction.