Adresgegevens
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk
www.beverwijk.nl

De gemeente Beverwijk heeft een concernmodel met vijf afdelingen: Stadszaken, Wijkzaken, Publiekszaken, Middelen en Concernstaf. In deze ‘platte’ organisatie is de drempel voor de inwoners laag en zijn de lijnen in de organisatie kort.

Excellente gemeente
Excellente dienstverlening ontstaat door een goede wisselwerking tussen de politiek en de gemeentelijke organisatie. In onze organisatie staan deze kenmerken centraal:

 • bedrijfskundige sturing onder democratische controle
 • burger- en klantgericht
 • samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie
 • decentraal besturingsmodel en managementfilosofie
 • adequate controlling en financiële informatievoorziening
 • aandacht voor de personele factor (potentieel)
 • vermogen tot innovatie en ontwikkeling


De eisen die de organisatie aan de medewerkers stelt zijn hierop afgestemd.

De stad Beverwijk
Beverwijk is van oudsher een handelsstad met een haven. De ambitie en de bedrijvigheid passen bij een stad van veel grotere omvang. Tata Steel, het brandwondencentrum, de Beverwijkse Bazaar en het strand van Wijk aan Zee zijn factoren die de dynamiek van de stad bepalen. Het gemeentebestuur werkt aan een mooie, moderne stad met een sterke aantrekkingskracht op de regio. Gericht op kwaliteit en met een blik op de toekomst is Beverwijk bezig met de verjonging en vitalisering van de stad. Dit betekent een verbetering op alle fronten:

 • betere voorzieningen in het stadshart
 • een betere bereikbaarheid van het centrum en voldoende parkeergelegenheid
 • betere woningen en meer groen
 • een aantrekkelijk bedrijventerrein rond de haven
 • een eigentijds en divers aanbod van winkel- en recreatiemogelijkheden
 • meer kwaliteit in de openbare ruimte
 • een bloeiend cultureel leven
 • een stadsbestuur en gemeentelijke dienstverlening midden in de stad
 • passende zorg op loopafstand