Adresgegevens
Gemeente Zaanstad
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
www.zaanstad.nl

Zaanstad is de gemeente van de regio Amsterdam-Noord. Een overwegend industriële regio (+ 30 van de beroepsbevolking werkzaam in de productie-industrie). Zaanstad heeft 135.000 inwoners en in totaal 50.000 banen. Het hoofddoel van het lokale beleid is het aantrekken van productie-industrie naar de regio door uitvoering van het economisch plan “klaar voor de toekomst”, dit door het aanbieden van perfecte locaties en allerlei (technologische) diensten en overheidssteun. Bedrijfslocatie HoogTij is gevestigd aan de zuidwest kant van de stad Zaanstad, midden in het Amsterdamse havengebied. Strategisch gelegen nabij Amsterdam en Schiphol Airport, maakt uw bedrijf deel uit van een van de vijf sterkste economische regio’s van Europa. HoogTij biedt ruim 80 hectare beschikbare percelen met mogelijkheden voor 900 meter kade.

Zaanstad is the local government of the region North of Amsterdam. A predominantly Industrial region (+ 30% of the labour force employed in the production industry). Zaanstad has got 135,000 inhabitants and a total of 50,000 jobs. Sea harbour, mainly cocoa, woodstuff and grains. The main target of the local policy is to attract production Industry tot the region by implementation of the economic plan ”Ready for the future”, this by offering perfect locations and all kinds of (technological) services and government aid.Business location HoogTij is located on the south-western side of the City of Zaanstad, right in the middle of the Amsterdam port area. Strategically located near Amsterdam and Schiphol Airport, your company will be part of one of the five strongest economic regions in Europe. HoogTij offers over 80 hectare of available plots with possibilities for 900 meters of quay.