Adresgegevens
GPS Amsterdam BV
Oceanenweg 22
1047 BB Amsterdam
www.gpsgroup.com

GPS Group is een wereldwijd petro-opslagbedrijf met maar één ambitie. Doorgaan met het creëren en onderhouden van partnerschappen die dienen om de doelstellingen van de klant te bereiken, ondersteund door een leiderschapsteam dat zijn uitgebreide kennis van de koolwaterstofwaardeketen toepast om risico’s te beheersen.

GPS Group is a global petro storage company with only one ambition. To continue to create and sustain partnerships that serve to achieve customer objectives – underpinned by a leadership team which applies its extensive knowledge of the hydrocarbon value chain to manage risk.