Adresgegevens
Heijmans Infra Noordwest B.V.
Zaandammerweg 14
1566PG Assendelft
www.Heijmans.nl

Als makers van een gezonde leefomgeving zorgt bedrijfsonderdeel Infra er voor dat we veilig van A naar B kunnen. Infra ontwerpt, verbetert en onderhoudt de openbare ruimte en (weg)infrastructuur in Nederland. Bovengronds én ondergronds, inclusief bijbehorende installaties en energievoorzieningen.

Hoe zorgen we voor voldoende schone lucht en gezond groen? Hoe beschermen we Nederland tegen wateroverlast, hitte en droogte? Hoe creëren we een veilige omgeving, zowel in fysieke als in sociale zin? Voor Heijmans gaat het maken van een gezonde leefomgeving over veel meer dan alleen het neerzetten van gebouwen en aanleggen van wegen. Het gaat ook over de manier waarop we met elkaar samenwerken en samenleven. Daarom hebben we in al onze projecten bijzondere aandacht voor samenhang, met als doel mensen bij elkaar te betrekken. Zo bouwen we niet alleen aan de contouren van morgen, maar kunnen we echt een verschil maken, nu en in de toekomst.

Zo ook in Amsterdam. Van het centrum tot het havengebied: er is bijna geen plek in Amsterdam waar Heijmans niet werkt aan een betere leefomgeving. Of het nu gaat om ondergrondse infra, wegen, terreinen of het complete beheer van en rondom gebouwen, Heijmans heeft alle expertise in huis om integraal mee te denken en bouwen aan projecten die de stad en het havengebied leefbaarder maken.

Als voorbeeld van de werkwijze van Heijmans geeft hij de renovatie van het terrein van afvalverwerker Pre-Zero en heeft Heijmans ook diverse werkzaamheden bij Evos en voor de Port of Amsterdam uitgevoerd  in het Amsterdamse havengebied. We zijn lokaal georganiseerd, maar hebben de rugdekking van onze landelijke organisatie.

Ook op het gebied van utiliteit is Heijmans een integrale partner. Voor private, zorg-, onderwijs- of overheidsinstellingen is huisvesting een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Vooral als er meerdere gebouwen met diverse functies zijn op verschillende locaties. Heijmans kan de zorg voor vastgoed uit handen nemen en hierin langdurig ondersteunen, door integraal mee te denken en doorlopend advies te geven. Door het monitoren van de prestaties van een gebouw, ontstaat er grip op de condities. Daardoor kunnen onze eigen monteurs en specialisten gericht beheer en onderhoud uitvoeren.