Adresgegevens
Hogeschool van Amsterdam
Wibautstraat 2-4
1097 DZ Amsterdam
www.hva.nl

Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de hogeschool van Amsterdam (HvA) op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

HvA’ers werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken zij toepassingen voor vraagstukken uit de stad. Want inspelen op waar de stad om vraagt, dat is de rode draad van het onderzoek dat aan de HvA wordt gedaan. Met een veelzijdig aanbod aan onderwijs en onderzoek draagt de HvA bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen