Adresgegevens
Mees Ruimte & Milieu
A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem
085-7440838
www.meesruimteenmilieu.nl

De afgelopen jaren heeft de vastgoedwereld veel veranderingen stormachtige tijden doorstaan. De markt trekt aan en de bouwprojecten, klein en groot, komen weer op gang. Maar niet alles wordt weer zoals het was. Er is nu voortaan meer focus op de kostenkant en de verder terugtredende overheid legt de bal meer neer bij de initiatiefnemer. Mondigere burgers zorgen er bovendien voor dat het toestemmingentraject nu meer dan ooit kritisch wordt gevolgd. Wat ertoe leidt dat de druk toeneemt om het proces foutloos te doorlopen. Daarnaast is in de wetgeving veel veranderd en is deze ook nog volop in ontwikkeling, voornamelijk zijn de ogen nu gericht op de komst van de Omgevingswet. Dit en meer leidt er toe dat het verkrijgen van toestemming om in Nederland iets te ontwikkelen aan verandering onderhevig is en een andere aanpak vereist dan voorheen.

Een specialisme dat wij “permissiemanagement” noemen. Dat gaat verder dan alleen het leveren van diensten om de vergunningen te verkrijgen. Permissiemanagement houdt in dat wij het gehele traject begeleiden van ‘willen’ naar ‘mogen’. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. En we halen alles uit de kast om een initiatief, ongeacht de omvang, mogelijk te maken. Wat ons betreft mag geen enkele ontwikkeling stranden of onnodig vertragen, want elk initiatief verdient een soepele afhandeling.