Adresgegevens
NV Port of Harlingen
Waddenpromenade 9 – 3
8861 NT Harlingen
Branches: Haven
www.portofharlingen.nl

De haven van Harlingen is in 2018 verzelfstandigd. NV Port of Harlingen beheert en ontwikkelt de haven tot een krachtige economische motor aan de Waddenzee met een uniek karakter. De bedrijven in het havengebied en hun klanten vormen de belangrijkste doelgroep voor Port of Harlingen. De focus ligt daarbij op duurzame groei; gezamenlijk verder ontwikkelen met respect voor de prachtige omgeving.

Harlingen moet in 2035 hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland zijn

Focus op short sea
NV Port of Harlingen moet de komende jaren uitgroeien tot een efficiënte en moderne overslag hub met innovatieve en logistieke oplossingen. Doel is een locatie te ontwikkelen met een sterke focus op short sea activiteiten; een efficiënte haven waar lading uit zeehavens langs de Noordzee, Oostzee, Scandinavië en de oostkust van Engeland snel wordt gebundeld.

Goed bereikbaar
De haven van Harlingen is de enige zeehaven in de regio en uitstekend bereikbaar, gevarieerd en levendig. NV Port of Harlingen als organisatie is compact en toegankelijk. Het bedrijf is daardoor flexibel en slagvaardig. In nauwe samenwerking met de havens van Rotterdam en Amsterdam biedt het solide en efficiënte distributieroutes en optimale achterland verbindingen.

Harlingen beschikt over de enige zeehaven in de regio

Missie
Behoud en groei van werkgelegenheid in het haven- en industriegebied van Harlingen is een belangrijk onderdeel in de missie van Port of Harlingen. Daarnaast stimuleert het bedrijf de continuïteit en groeimogelijkheden voor het havenbedrijfsleven. Dat gebeurt door met de stakeholders in het gebied een geoliede organisatie en havengemeenschap te ontwikkelen en te behouden. Als regisseur zorgt NV Port of Harlingen ervoor dat de haven in 2035 hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland is.

Informatie
Voor meer informatie over NV Port of Harlingen, kunt u contact opnemen met Jan ten Caat (Commercieel Manager) via j.tencaat@portofharlingen.nl.
Download hier het jaarverslag van NV Port of Harlingen.