Adresgegevens
Allied Carriers Europe B.V.
Corsicaweg 10-14
1044 AB Amsterdam

Als zeescheepvaartbedrijf dat gespecialiseerd is in voertuigtransport, stellen we de klant centraal door betrouwbare en hoogwaardige diensten aan te bieden om tegemoet te komen aan de snel veranderende zakelijke omgeving. We zullen ernaar streven de bedrijfswaarde te maximaliseren door voortdurend een grotere operationele efficiëntie na te streven en een transparante managementstyle te bevorderen. Onze topprioriteiten zijn het handhaven van een veilige navigatie en het behoud van onze natuurlijke omgeving.

As a marine shipping company specializing in vehicle transport, we put our customer’s first by offering reliable and high-quality services in order to meet the rapidly changing business environment. We will strive to maximize corporate value by continually pursuing greater operating efficiency and promoting an open and transparant management style guided by the highest ethical and social standards. Our top priorities are maintaining safe navigation and preserving our natural environment.