Adresgegevens
Nova College
Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden
www.novacollege.nl

Nova College verzorgd beroepsonderwijs, basis- en voortgezet onderwijs en business cursussen voor volwassenen in het gebied ten westen van Amsterdam en Schiphol Airport. Met onze 1200 medewerkers verzorgen wij cursussen voor 15.000 personen boven de 16 jaar. Het beroepsonderwijs bevat economie, techniek, maatschappelijke zorg, gezondheid en welzijn van assistent tot specialist/middenkader. Het beroepsonderwijs biedt twee leerwegen: 5 dagen college per week afgewisseld met praktijkonderwijs en een combinatie van werk en scholing. Het basis en voortgezet onderwijs varieert alfabetisering tot en met vwo.

Nova College provides vocational education and basic and secondary education as well as business courses for adults in the area west of Amsterdam and Schiphol Airport. With our 1200 employees we provide courses for 15.000 people above the age of 16. The vocational education encompasses Economics, Technology, Social Care, Health and Welfare from assistant to specialist/middle management. The vocational education offers two learning pathways: five days of college a week alternated with practical training and a combination of work and schooling. The basic and secondary education varies from literacy up to and including pre-university education.