Adresgegevens
NH Afvalzorg Holding
Nauerna 1
1566 PB Assendelft
https://www.afvalzorg.nl/

Afvalzorg beheert en benut stortlocaties op een duurzame en transparante manier. Afvalzorg wil als schakel in de circulaire economie en in harmonie met haar omgeving, mooie en veilige landschappen nalaten.

Afvalzorg is een belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt. Met ruim 100 medewerkers zorgen wij voor opslag, recycling en storten van afval. Ook zijn we gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en in het ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve technieken om afval nuttig toe te passen.

Duurzaam ondernemen is voor Afvalzorg een vanzelfsprekend uitgangspunt. In al onze processen wegen we de belangen van mens, milieu en bedrijf. Energiebesparing en verminderen van onze emissies zijn vaste onderdelen van de bedrijfsvoering. In ons personeelsbeleid staat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers voorop. 

We willen onze rol in de grondstoffenkringloop optimaal vervullen. Samen met onze partners ontwikkelen we voortdurend nieuwe technieken die milieuwinst opleveren. We streven ernaar om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen, residuen veilig te storten en gesloten stortlocaties een veilige nieuwe bestemming te geven. We lopen voorop in duurzaam stortbeheer en delen onze kennis van stortplaatsen met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.