Adresgegevens
Renewi Westpoort voorheen PARO Amsterdam B.V.
Siciliëweg 38
1045 AS Amsterdam
http://www.paro-bv.nl

Het team van PARO staat voor een milieuverantwoorde en efficiënte werkwijze en daar is transport en logistiek een belangrijk onderdeel van. Of het nu gaat om een enkele container, die op afroep moet worden afgehaald, een uitgebreide inventarisatie van uw te verwijderen afval, of het leveren van secundaire bouwstoffen; PARO levert maatwerk met een duurzame aanpak van materieel en vervoerswijze.

Afvalinzameling en recycling
PARO streeft naar een zo hoog mogelijk nuttig hergebruik van materialen. Of het nu gaat om bouw- en sloopafval, bedrijfs-, of grof huishoudelijk afval, bij PARO kunt u het afval door ons laten inzamelen. (Semi)overheden, bedrijven en particulieren (Nunspeet) kunnen de onderstaande afvalstromen door ons laten inzamelen:

  • ongesorteerd bouw- en sloopafval;
  • gesorteerd bouw- en sloopafval;
  • asfalt;
  • grof huishoudelijk afval;
  • dakafval;
  • hout;
  • papier en karton;
  • gevaarlijk afval (asbest, verfverpakkingen, kitresten e.d.);
  • (verontreinigde) grond en zand.

Afvalstromen, zoals metalen, hout, papier en groenafval worden op- en overgeslagen om vervolgens hun weg naar de betreffende verwerkers te vinden. Het bouw- en sloopafval – één van de grootste afvalstromen in Nederland wordt door PARO zelf bewerkt en verwerkt met onze eigen recycling- en bewerkingsinstallaties tot hoogwaardige granulaten.


Samen met PARO draagt ook u bij aan een beter milieu!