Adresgegevens
Port of Zwolle
Lubeck 2
8017 JZ Zwolle
www.portofzwolle.nl

Port of Zwolle is het gezamenlijke havenbedrijf van de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel. Het havenbedrijf is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, de exploitatie en promotie van het havengebied Zwolle. Daarnaast is Port of Zwolle ook verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart in de havens. Port of Zwolle signaleert en realiseert kansen en ontwikkelingen in de logistiek, waarbij ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar worden verbonden.