Adresgegevens
Roelofs Civiel B.V.
Nesland 5a
1382 MZ Weesp
www.roelofsgroep.nl

 

Het bedrijf heeft het integrale proces van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer, onderhoud en eventueel financiering in huis. Daarbij onderscheidt Roelofs zich als duurzaam kennisbedrijf in milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek en als leverancier van GWW-grondstoffen.

Emissieloos
Om circulaire intenties en milieuplannen concreet te maken, stelt Roelofs zichzelf een doel: klimaatneutraal in 2030. Hierin is expliciet aandacht voor het versneld emissieloos uitvoeren van projecten: al in 2026. De grootste klimaatwinst bevindt zich wat ons betreft in de planfase van een project en de bijbehorende keten van onderaannemers, partners en leveranciers.

Roelofs Groep
Onze brede ervaring zet de Roelofs Groep continu in op innovatieve projecten en nieuwe initiatieven. Duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie zijn hierin steeds de rode draad. Wij ontwikkelen projecten op het gebied van waterstof, warmtenetten en koelwaternetwerken. Maar ook pionieren we op de ‘traditionele’ asfaltmarkt met innovatieve asfaltmengsels waarin bitumen vervangen wordt door lignine en materiaal hergebruikt wordt (Roof2Road). Een mooi voorbeeld van een gebiedsontwikkeling waarin meerdere zaken samenkomen is Bedrijvenpark Eeserwold (o.a. waterstofproductie en -tankstation, drijvend zonnepark, solar carports, koelwaternetwerk uit zandwinplas).