Adresgegevens
Saybolt Nederland BV
Jan van Riebeeckhavenweg 12
1041 AE Amsterdam
www.corelab.com/saybolt/

Onze vloeistof activiteiten zijn gericht op ruwe olie en en afgeleide producten en opereren onder onze handelsnaam Saybolt. We bedienen de energiesector met laboratoriumanalyses, onafhankelijke veldinspecties en monitoring- en verificatieprogramma’s.

Our fluids business focusses on crude oil and its derived products and operates under our trade name Saybolt. We service the energy industry with laboratory analyses, independent field inspections as well as monitoring and verification programs.